Iepen Mienskipsfûns Fryslân

Deze regeling is op dit moment gesloten.

Provincie Fryslân stelde in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kwamen in aanmerking voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers.

Van 16 september tot en met 11 oktober 17.00 uur was de derde en laatste subsidieronde van 2019 geopend voor aanvragen. Indien u een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk 13-3-2020 bericht van ons.

Subsidierondes in 2020

In 2020 worden drie subsidierondes opengesteld waarin u subsidie aan kunt vragen:

  • Maandag 13 januari tot en met donderdag 6 februari 17.00 uur
  • Maandag 20 april tot en met donderdag 14 mei 17.00 uur
  • Maandag 7 september tot en met donderdag 1 oktober 17.00 uur

Vragen?

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns vindt u op de website van Streekwurk. Hier kunt u ook de voorwaarden en toetsingscriteria vinden die van toepassing zijn op de subsidieregeling.

Vragen over uw subsidieaanvraag kunt u stellen aan de afdeling Subsidies van provincie Fryslân via 058 – 292 59 25 of via provincie@fryslan.frl.  

Meer informatie

Pagina opties