Iepen Mienskipsfûns Fryslân (gesloten)

De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. In 2019 worden drie tenders opengesteld.

Openstellingen 2019

  • tender 1: 21 januari tot en met 15 februari;
  • tender 2: 23 april tot en met 17 mei;
  • tender 3: 16 september tot en met 11 oktober.

Van idee tot subsidieaanvraag

Om inzicht te krijgen of uw projectidee voor subsidie in aanmerking komt, biedt de provincie u de mogelijkheid uw projectidee af te stemmen met een projectadviseur van Streekwurk in uw regio. Samen kijken we hoe we van uw projectidee een subsidieaanvraag kunnen maken. U kunt bij het projectbureau ook terecht voor advies en vragen over de IMF-subsidie.

Meld hier uw projectidee aan

Belangrijke informatie

In voorgaande tenders zijn er helaas projecten geweigerd op een aantal punten.

  • De vrijwilligersbijdrage betreft maximaal € 10,36 per uur;
  • Een fout of onduidelijkheid in de begroting kan na het sluiten van de tender niet meer worden aangepast;
  • Een subsidieaanvraag van meer dan 40% van de subsidiabele kosten wordt geweigerd;
  • Ontbrekende bijlagen die na het sluiten van de tender binnenkomen, worden niet meer meegenomen;
  • Een gat in het dekkingsplan resulteert in een weigering;
  • Een aanvraag ingediend per email is geen geldig ingediende aanvraag;
  • En tot slot: uw definitieve aanvraag dient voor het sluiten van de tender bij de provincie of het kantoor van Streekwurk binnen te zijn.

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en begeleiding van het projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de website van Streekwurk. Hier kunt u ook de voorwaarden en toetsingscriteria vinden die van toepassing zijn op de subsidieregeling.

Vragen over uw subsidieaanvraag kunt u stellen aan de afdeling Subsidies van provincie Fryslân via 058 – 292 59 25 of via subsidies@fryslan.frl.

Meer informatie

Openstellingsbesluit IMF 2019/01
Provinciaal Blad 2018-9796 en Provinciaal Blad 2018-9801
Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns 2016

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.