Handelsmissie & beursdeelname 2018 – 2019

Bent u MKB-er en wilt u deelnemen aan een uitgaande handelsmissie of aan een internationale vakbeurs? Voor beursdeelname kunt u subsidie aanvragen wanneer u deel gaat nemen aan een vakbeurs op het gebied van export. Deze vakbeurs moet dan plaatsvinden in Nederland of in het buitenland.

Voor een handelsmissie kunt u subsidie aanvragen wanneer u deel gaat nemen aan een georganiseerde, meerdaagse reis naar een buitenlandse markt waar meerdere Nederlandse ondernemingen aan meedoen.

Belangrijkste voorwaarden

  • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 4.000,- exclusief btw. De subsidiabele kosten kunt u vinden in artikel 2.9 van de subsidieregeling.
  • Wij adviseren u de regeling goed door te nemen voordat u een aanvraag indient. Let op: ook de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013 is van toepassing op aanvragen.
  • U kunt subsidie aanvragen van 2 januari 2018 tot en met 31 december 2019.
  • Op 19 juli 2018 is het subsidieplafond van € 200.000,- door Gedeputeerde Staten opgehoogd naar € 317.750,-. U kunt dit nalezen op overheid.nl.

Het is mogelijk om per subsidiabele activiteit (het deelnemen aan een internationale beurs of aan een handelsmissie), meerdere aanvragen in te dienen op voorwaarde dat het per aanvraag om een afzonderlijke activiteit gaat. Er is geen limiet verbonden aan het aantal aanvragen dat een aanvrager kan indienen per subsidiabele activiteit.

Online aanvragen

U kunt digitaal subsidie aanvragen via de onderstaande knop. Voor deze subsidieaanvraag is eHerkenning niveau 2+ nodig.

Subsidie Handelsmissie

Subsidie online aanvragen

Subsidie Beursdeelname

Subsidie online aanvragen

Niet online aanvragen?

U kunt schriftelijk subsidie aanvragen door de schriftelijke aanvraagformulieren onderaan deze pagina te downloaden. Deze kunt u per post naar ons toesturen of u kunt ze langs brengen op het Provinciehuis. Let wel op: De aanvraagformulieren zijn onlangs aangepast. Indien u een oud aanvraagformulier gebruikt, zullen wij u verzoeken het nieuwe aanvraagformulier in te vullen.

Meer informatie

Vragen over de regeling kunt u stellen aan de afdeling Wurkje mei Fryslân via internationalbusiness@fryslan.frl. Vragen over uw subsidieaanvraag kunt u stellen aan de afdeling Subsidies via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via subsidies@fryslan.frl.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.