Handelsmissie & beursdeelname 2018 – 2019 (Gesloten ivm plafond)

Het voor de regeling beschikbare subsidieplafond is inmiddels overschreden op basis van de reeds ontvangen (volledige) subsidieaanvragen. Aanvragers die nu nog een aanvraag indienen moeten er derhalve rekening mee houden dat hun subsidieaanvraag geweigerd zal worden in verband met overschrijding van het subsidieplafond.

Bent u MKB-er en wilt u deelnemen aan een uitgaande handelsmissie of aan een internationale vakbeurs? Voor beursdeelname kunt u subsidie aanvragen wanneer u deel gaat nemen aan een vakbeurs op het gebied van export. Deze vakbeurs moet dan plaatsvinden in Nederland of in het buitenland.

MKB-check

‘’De doelgroep van deze subsidieregeling zijn MKB-ondernemingen. Om te toetsen of uw (verband van) onderneming(en) kan worden aangemerkt als MKB-onderneming kunt u, indien u hierover twijfelt, gebruik maken van de Engelstalige online MKB-toets van de Europese Commissie. U vindt deze op de pagina SME self-assessment questionnaire. Leest u eerst de SME self-assessment wizard (handleiding) goed door voordat u met de toets start.’’

Voor een handelsmissie kunt u subsidie aanvragen wanneer u deel gaat nemen aan een georganiseerde, meerdaagse reis naar een buitenlandse markt waar meerdere Nederlandse ondernemingen aan meedoen.

Het is vanaf 2 januari 2019 mogelijk om een aanvraag in te dienen namens een groep van ondernemingen die gezamenlijk gebruik maken van gehuurd beursoppervlak, waarbij de groep gezamenlijk gebruik maakt van gehuurd beursoppervlak.

Belangrijkste voorwaarden

 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 4.000,- exclusief btw. De subsidiabele kosten kunt u vinden in artikel 2.9 van de subsidieregeling.
 • Wij adviseren u de regeling goed door te nemen voordat u een aanvraag indient. Let op: ook de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013 is van toepassing op aanvragen.
 • U kunt subsidie aanvragen van 2 januari 2018 tot en met 31 december 2019.
 • Het plafond betreft vanaf 2 januari 2019 € 622.750,-.
 • U mag geen verplichting zijn aangegaan langer dan vier weken voordat de provincie Fryslân uw subsidieaanvraag ontvangen heeft.
 • Onder een aangegane verplichting wordt onder andere verstaan:
  - Het voor akkoord bevinden/ondertekenen van een offerte;
  - Het inschrijven voor deelname aan een internationale beurs;
  - Het (mondeling) bevestigen van een opdracht aan een externe partij.

Het is mogelijk om per subsidiabele activiteit (het deelnemen aan een internationale beurs of aan een handelsmissie), meerdere aanvragen in te dienen op voorwaarde dat het per aanvraag om een afzonderlijke activiteit gaat. Er is geen limiet verbonden aan het aantal aanvragen dat een aanvrager kan indienen per subsidiabele activiteit.

Niet online aanvragen?

U kunt schriftelijk subsidie aanvragen door de schriftelijke aanvraagformulieren onderaan deze pagina te downloaden. Deze kunt u per post naar ons toesturen of u kunt ze langs brengen op het Provinciehuis. Let wel op: De aanvraagformulieren zijn onlangs aangepast. Indien u een oud aanvraagformulier gebruikt, zullen wij u verzoeken het nieuwe aanvraagformulier in te vullen.

Meer informatie

Vragen over de regeling kunt u stellen aan de afdeling Wurkje mei Fryslân via internationalbusiness@fryslan.frl. Vragen over uw subsidieaanvraag kunt u stellen aan de afdeling Subsidies via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via subsidies@fryslan.frl.

Let op: onderstaand aanvraagformulier 'Penvoerder beursdeelname' alleen gebruiken in geval van penvoerder die namens een groep ondernemingen een aanvraag indient.

Te downloaden:

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.