Fyts!mpuls 2020-2022: de juiste versnelling

Friese gemeenten kunnen vanaf  20 april 2020 t/m 31 december 2021 subsidie aanvragen voor maatregelen die bijdragen aan de verbetering van een veilige fietsinfrastructuur in Fryslân. Het plafond betreft € 2.000.000.

Informatie over de subsidieregeling

Een subsidie kan worden verstrekt aan een gemeente voor het laten uitvoeren van maatregelen in een specifiek kalenderjaar, die betrekking hebben op de aanpak van fietspaden als ook kruispunten om deze veiliger te maken voor fietsers. Welke concrete maatregelen dit zijn, kunt u vinden in de subsidieregeling Fyts!mpuls 2020-2022.

Belangrijkste voorwaarden

  • de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd gaat uiterlijk binnen een jaar na de verzenddatum van het subsidieverlenings- of subsidievaststellingsbesluit van start;
  • de activiteit waarvoor een subsidie wordt aangevraagd is uiterlijk gerealiseerd binnen twee jaren nadat de activiteit van start is gegaan;

Subsidiebedrag

Per aanvraag voor een activiteit kan er een subsidie worden verleend van maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor het laten uitvoeren van de activiteit, met een maximum van € 200.000,- exclusief BTW.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met subsidies@fryslan.frl.  

Te downloaden:

Pagina opties