Fries taalgebruik (gesloten)

Musea, pretparken, winkels, bedrijven, verenigingen, gemeenten en andere instellingen, zorg dat u deze subsidie niet misloopt. Vanaf 1 februari 2019 tot en met 27 september 2019 is de regeling Fries taalgebruik open.  

De regeling Fries taalgebruik is bedoeld om de fysieke zichtbaarheid te vergroten van de Friese taal op straat, in openbare ruimten en op websites.

Subsidiabele activiteiten

Er kan subsidie worden gevraagd voor:

  • activiteiten die de fysieke zichtbaarheid en het praktisch gebruik van de Friese taal in de Friese gemeenschap aantoonbaar vergroten en daarmee de positie van die taal verstevigen;
  • activiteiten die te maken hebben met de extra kosten van het ontwikkelen van een Friestalige versie van een website;
  • het ontwikkelen of vertalen van communicatiemiddelen die voor het publiek zijn bedoeld (zoals folders) naar de Friese taal; of
  • het ontwikkelen van oorspronkelijke communicatiemiddelen die voor het publiek zijn bedoeld in de Friese taal.

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 250 en een maximum van € 3.000. De subsidie voor vertaalactiviteiten bedraagt daarnaast € 0,15 per woord, inclusief ontwikkelkosten. Het gaat hierbij niet om het vertalen van literatuur want daar hebben we een andere regeling voor.

De voorwaarden van de regeling

De aanvraagcriteria zijn te vinden in paragraaf 2.5 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân. Lees de regeling om te bekijken of u aan de voorwaarden kunt voldoen. Dit jaar zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd zoals weigeringsgronden. Particulieren komen niet in aanmerking voor subsidie. Het subsidieplafond is € 15.000. 

Meer informatie

Indien u vragen heeft over de regeling Fries taalgebruik kunt u contact opnemen met ons via het nummer 058 - 292 59 25 en het mailadres subsidies@fryslan.frl.  

Pagina opties