Culturele vernieuwing

Deze regeling is op dit moment gesloten. In 2020 zal deze regeling helaas niet opengesteld worden.

Heeft u een projectidee dat bijdraagt aan het tot stand brengen van een vernieuwend cultureel productieklimaat in de provincie Fryslân? Als het om een nieuw initiatief gaat dat u binnen een jaar kunt realiseren, kunt u hier mogelijk subsidie voor aanvragen. De regeling Culturele vernieuwing is open van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019.

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor een activiteit die een inhoudelijke, programmatische, verbinding bevat tussen cultuur en een andere sector, zodat deze zichtbaar bijdraagt aan een nieuwe ontwikkeling of nieuwe verbinding tussen sectoren, zoals technologie, wetenschap en economie.

Ook kunt u subsidie aanvragen voor een activiteit die een cross-over bevat van beeldende kunst, nieuwe media of design met een andere discipline, zodat deze zichtbaar bijdraagt aan nieuwe verbindingen tussen disciplines zoals dans, literatuur en muziek.

De activiteiten dienen binnen de provincie Fryslân als vernieuwend te worden beschouwd in de zin van aanpak, samenwerkingsverbanden, vorm of productmarktcombinaties. Bekijk voordat u de aanvraag indient of u aan de voorwaarden en verplichtingen van de regeling kunt voldoen in paragraaf 3.7 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De hoogte van het subsidiebedrag bedraagt 75% van de totale subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000.

Hoe kunt u de subsidie aanvragen?

Momenteel alleen schriftelijk en alleen vanaf 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019 want buiten die periode moeten aanvragen worden geweigerd. Het subsidieplafond is € 60.000.

Let bij het invullen van het aanvraagformulier op het volgende:

  • Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te worden.
  • Het aanvraagformulier dient rechtsgeldig ondertekend te worden.
  • De verplichte bijlagen dienen bijgevoegd te worden bij het aanvraagformulier.

Verdeelsystematiek

De provincie Fryslân beslist op volgorde van binnenkomst over de aanvragen. Een aanvraag van 12 maart gaat dus voor op een aanvraag van 5 april. Is een aanvraag onvolledig dan vragen wij aanvullende informatie op. De datum van binnenkomst is dan de datum waarop wij de aanvulling ontvangen hebben.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met subsidies@fryslan.frl.

Pagina opties