Asbest eraf, PostcodeRoos erop

Subsidieregeling gesloten wegen bereiken van het subsidieplafond (publicatiedatum 31-8-18)

Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in Fryslân gebruik maken van de nieuwe provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’.

Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in Fryslân gebruik maken van de nieuwe provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. In totaal is er 150.000 euro beschikbaar: 100.000 voor eigenaren en 50.000 voor energiecoöperaties. Geïnteresseerden kunnen vanaf 20 september 2017 een aanvraag indienen via het aanvraagformulier onderaan deze webpagina.

Gezamenlijke aanvraag

De subsidieaanvraag wordt gedaan door twee partijen: een eigenaar van een asbestdak dat gesaneerd gaat worden en een energiecoöperatie die op dat dak zonnepanelen legt. Voor eigenaren van het dak is 4,50 euro per vierkante meter asbestdak dat gesaneerd wordt, beschikbaar. Eigenaren kunnen maximaal 10.000 euro subsidie krijgen, energiecoöperaties 2.500 euro. De subsidieaanvraag moet binnen zijn voor de start van de asbestsanering/plaatsing van de zonnepanelen. Wie subsidie krijgt, heeft negen maanden de tijd om de asbest van het dak te halen en de zonnepanelen te installeren. De nieuwe regeling is opgezet als pilot. Als het budget op is, kijkt Provincie Fryslân hoe dit concept nog sneller, makkelijker en goedkoper aangeboden kan worden.

Duurzaamheid

‘In 2020 moet er in Fryslân 500 MegaWatt aan zonnepanelen liggen. Er is werk aan de winkel’, aldus duurzaamheidsgedeputeerde Michiel Schrier. ‘Via deze regeling willen we Friezen faciliteren. Wij zien namelijk aan de ene kant een behoefte bij asbestdakeigenaren om het asbestdak te saneren. En aan de ander kant energiecoöperaties die op zoek zijn naar daken waar ze hun collectieve zonnepanelen kunnen leggen. Alleen door samen te werken kunnen wij onze energiedoelstellingen halen’.

SamenZONderasbest

De subsidieregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’ is onderdeel van het project SamenZONderasbest. Via dit project ontwikkelen het bureau ECoop en LTO Noord een aanpak waarin boeren en burgers samenwerken om zowel de energietransitie als de sanering van asbestdaken te versnellen. Provincie Fryslân ondersteunt deze ontwikkeling  door de subsidieregeling open te stellen. ECoop en LTO Noord hebben inmiddels de eerste gesprekken gevoerd met geïnteresseerde boeren en lokale energiecoöperaties.

Informatie

Heeft u vragen? Kijk voor meer informatie op www.samenzonderasbest.nl.

Pagina opties