In de tweede week van januari is de Schreiersbrug in Dokkum gestremd. Dit is nodig om onderhoudswerkzaamheden af te ronden.

De stremming is van zondag 9 januari 18:00 uur tot maandag 17 januari 06:00 uur. Gestremd is:

  • Provinciale weg N361 tussen rotonde Lauwersseewei / Rondweg-Noord en rotonde Centrale As.
  • Parallelweg N361 ter hoogte van Schreiersbrug, tussen Hogedijken en Harddraversdijk.

Het autoverkeer wordt omgeleid. Verder is de onderdoorgang Tichelwei niet gestremd.

Tijdens de eerste stremming in november is de brug gereed gemaakt voor brugbediening op afstand en zijn er onderdelen gedemonteerd voor renovatie. Tijdens deze tweede stremming in januari 2022 worden de hameistijlen, heugelstangen en balans weer teruggeplaatst.

Na aanleg van de Centrale As in 2016, werd de rondweg opgewaardeerd tot autoweg. Hierbij kwam de Schreiersbrug in beheer en onderhoud bij de provincie Fryslân. Met het onderhoud aan de brug en het gereed maken voor brugbediening op afstand, wil de provincie klaar zijn voor de toekomst.