Op dinsdag 9 en woensdag 10 mei is op deze pagina een fotoverslag te zien van het streekbezoek van het Koninklijk Paar aan de Waddeneilanden.

En dan nog een mooie samenvatting op film van het streekbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.

Woensdag 10 mei 2023 - Terschelling

Na een mooie dag op Texel, Vlieland en Terschelling, volgt er vanmorgen om 8.25 uur nog één bezoek op Terschelling. Daarna vertrekken de Koning en Koningin naar Ameland. Zo bezoeken de Koning en Koningin het Maritiem Instituut Willem Barentsz van NHL Stenden op Terschelling en krijgen uitleg over het onderwijs en verschillende scheepssimulatoren van het instituut. Ook gaan ze in gesprek met docenten en studenten over het belang van scheepvaartonderwijs.

Fotocollage van drie foto's waar het Koningspaar de trap van het museum op loopt, les krijgen in varen en in gesprek zijn met docenten en studenten

09.40 uur

In het Maritiem Instituut Willem Barendsz wordt het gesprek met Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) gehouden.

Het Koningspaar aan tafel met mensen in gesprek met Omgevingsberaad Waddengebied

Tot zover het bezoek aan Terschelling. Op naar Ameland! 

Het Koningspaar verlaat het Maritiem Instituut

Woensdag 10 mei 2023 - Ameland

Het Koningspaar is rond 10.45 uur aangekomen op Ameland. In de terminal van de veerdienst Wagenborg spreekt Het Koninklijk Paar over de bereikbaarheid van het eiland.

De Koning en Koningin zitten in de terminal van Wagenborg op een houten bankje

11.25 uur

Het Koninklijk Paar gaat op een locatie van Staatsbosbeheer Ameland in gesprek met de zeven natuurbeheerders van het eiland. Alle eilanden hebben een eigen karakteristieke natuur, met veel campings en recreatiemogelijkheden. Voor een goede balans tussen recreatie en natuurbehoud zijn er veel verschillende natuurbeschermingsorganisaties en natuurbeheerders actief.

De Koning en Koningin poseren op het eerste beeld in het bos en op het tweede beeld in gesprek met een natuurbeheerder

12.10 uur

Het Koningspaar onderweg naar Hotel Nobel Ameland waar een lunch aangeboden wordt. Er staan allemaal enthousiaste mensen langs de kant van de weg om een glimp van het Koningspaar op te vangen. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken in het Hotel Nobel Ameland met vertegenwoordigers van de toeristische sector. Met name de consequenties van het groeiende aantal toeristen op het eiland komen aan bod.

Het Koningspaar onderweg naar Hotel Nobel waar ze vervolgens een lunch aangeboden krijgen

Woensdag 10 mei 2023 - Schiermonnikoog

Om 14.00 uur aangekomen bij melkveebedrijf Maatschap Bijl-Holwerda. Hier spreken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met alle zeven boeren van het eiland over o.a. de zuivelcoöperatie die de boeren zijn begonnen als pilotproject, ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Een collage van de aankomst van de Koning en Koningin op Schiermonnikoog bij het melkveebedrijf

14.45 uur

Het Koninklijk Paar is aangekomen bij de ambulancepost van Schiermonnikoog. Hier gaan ze met een huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg, ambulancepersoneel en bewoners in gesprek over alle facetten van de gezondheidszorg op het eiland. Het gesprek gaat over de uitdagingen en dilemma’s op het gebied van zorg waar men dagelijks mee te maken heeft.

Koning en Koningin zitten in de Ambulancepost aan tafel bij ambulancepersoneel, huisartsen en fysiotherapeuten

15.15 uur

Wist u dat het eiland haar naam dankt aan de schiere monniken die na 500 jaar weer zijn teruggekeerd? Het Koninklijk Paar ontmoet de vijf monniken die nu in het klooster op Schiermonnikoog wonen in het klooster van Schiermonnikoog.

Het Koningspaar staat hier bij de 5 monniken die in het klooster wonen

15.45 uur

Op naar de laatste locatie van het streekbezoek! Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken de laatste locatie op het eiland, de Spar Brunekreef. Deze Spar is dé eilander supermarkt, het is namelijk de enige supermarkt op Schiermonnikoog.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima krijgen een rondleiding en toelichting van de eigenaar van de Spar Brunekreef over ondernemerschap.

Verschillende beelden hoe het Koningspaar onderweg langs de menigte naar de Spar toe lopen

16.05 uur

Koning en Koningin, dank voor jullie bezoek aan de Waddeneilanden! Graag tot de volgende keer.

Koning en Koningin staan met meerdere mensen bij de helicopter

Dinsdag 9 mei 2023 - Texel

Zojuist, rond 10 uur, zijn Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima gearriveerd op Texel International Airport. Ze werden hier verwelkomd door de commissarissen van de Koning Arthur van Dijk (Noord-Holland) en Arno Brok (provincie Fryslân) en de burgemeesters van de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Het Koningspaar stapt uit de helicopter met paraplu's en worden ontvangen door burgemeesters en commissarissen van de Koning

10.10 uur

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima arriveren bij museum Kaap Skil en worden ontvangen door Corina Hordijk, artistiek directeur van het museum. In het museum krijgt het Koninklijk paar onder meer een rondleiding langs de historische vondsten die zijn opgedoken in een palmhoutwrak voor de kust van Texel. 

De Koning en Koningin op bezoek in het museum Kaap Skil.

11.10 uur

Het koningspaar wordt ontvangen door de eigenaar van de boerderij en rechts staat het Koningspaar bij de lammetjes

De Koning en de Koningin worden op boerderij De Waddel ontvangen door eigenaar Jan Willem Bakker en zijn 11-jarige dochter Fleur. Ook de lammetjes heten het Koningspaar van harte welkom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.10 uur

De Koning en Koningin onder een paraplu op het strand

De laatste stop op het kletsnatte Texel bij strandpaviljoen Paal 9. Het Koninklijk paar gaat hier in gesprek met hulpstrandvonders die dag en nacht klaar staan voor het geval er iets op zee gebeurt en/of spullen aanspoelen.

Dinsdag 9 mei 2023 - Vlieland

Het Koningspaar is om 14.10 uur gearriveerd op Vlieland bij het ontwikkelingscentrum voor de Jeugd: De Jutter.

De Koning en Koningin bezoekt centrum De Jutter en zijn in gesprek met de directeur.

15.05 uur

Het Koningspaar zit aan tafel bij bewonders van De Boswijk

De Koning en Koningin zijn aangekomen in de woonwijk 'Boswijk' en zorgcentrum De Uiterton op Oost-Vlieland. Druk in gesprek met de bewoners van het zorgcentrum.

Deze woonwijk 'Boswijk' is gebouwd zodat ouderen en hulpbehoevenden hun leven lang op Vlieland kunnen blijven wonen en ze niet hoeven te verhuizen om de juiste zorg te ontvangen. In deze woonwijk staat een klein verpleeghuis 'Zorgvilla De Ton'.

16.00 uur

De Koning en de Koningin onthullen een gedenksteen onder toezicht van de burgemeester

Het Koningspaar bezoekt museum Tromp's Huys. In navolging van de Koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix onthullen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een herdenkingssteen ter gelegenheid van hun bezoek.

16.55 uur

In gesprek over Regiodeal aan boord van de sneldienst naar Terschelling.

Koningspaar in gesprek over Regiodeal met meerdere personen
Het Koningspaar stapt van de boot, ze hebben een paraplu op voor de regen

Dinsdag 9 mei 2023 - Terschelling

Vanmiddag rond half zes stapten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima van de veerboot. Ze zijn op Terschelling aangekomen. Ze brengen vanavond nog een bezoek aan het KNRM en wonen de voorstelling 'Salt' van Tryater bij.

De Koning en Koningin zitten op de eerste rij tijdens de voorstelling van Tryater

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op dinsdag 9 en woensdag 10 mei een streekbezoek aan de Waddeneilanden in de provincies Noord-Holland en Fryslân. Het Koninklijk Paar bezoekt de eilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Het bezoek staat in het teken van de leefbaarheid op de Waddeneilanden en de complexiteit van de vraagstukken die daarbij een rol spelen.

De Waddeneilanden kenmerken zich door hun kleine schaal, hechte gemeenschapszin en de afhankelijkheid van het toerisme. Ieder eiland heeft zijn eigen identiteit met specifieke en gemeenschappelijke uitdagingen. Voor veel voorzieningen kunnen zij niet makkelijk terugvallen op andere gemeenten. Onderwijs, zorg en maatschappelijke ondersteuning moeten daarom op de eilanden zelf georganiseerd worden en dit brengt vaak hoge kosten met zich mee. Ook zijn er vraagstukken op het gebied van mobiliteit en wonen, met als gevolg dat de leefbaarheid en het aantrekken van personeel en ondernemers in het geding komen. Om de leefbaarheid op de eilanden nu en in de toekomst te borgen vragen thema’s als wonen en leven, toekomstbestendig ondernemen en optimale bereikbaarheid om extra aandacht. Deze thema’s en onderlinge samenwerking staan centraal in het streekbezoek.

Het gehele Waddenzeegebied staat sinds 2009 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De Waddenzee is ’s werelds grootste aaneengesloten systeem van zand- en moddervlakten die droogvallen tijdens eb. Op de Waddeneilanden wonen 25.000 mensen en de eilanden ontvangen jaarlijks vijf miljoen bezoekers.

Dinsdag 9 mei – Texel, Vlieland, Terschelling

Texel

Museum Kaap Skil

Het bezoek aan Texel begint in het Museum Kaap Skil met een rondleiding langs de collectie van objecten die gevonden zijn in een scheepswrak, het Palmhoutwrak, voor de kust van Texel. Bijzonder is een zijden jurk uit de zeventiende eeuw die 400 jaar onder water bewaard is gebleven. Ook gaat het Koninklijk Paar in gesprek over het maatschappelijk belang van de collectie en het onderzoek, conservering en behoud van de archeologische vondsten.

Schapenboerderij de Waddel

Vervolgens spreken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in schapenboerderij de Waddel met Texelse ondernemers over toekomstbestendig en klimaat adaptief ondernemen en ontwikkelen. Texel is voor zoetwatervoorziening volledig afhankelijk van regenwater en van de drinkwaterleiding met het vaste land. Ook geldt er een algeheel beregeningsverbod. Door toenemende droogte in de zomer is dit een uitdaging voor agrariërs.

Strandpaviljoen Paal 9

Het bezoek aan Texel wordt afgesloten bij Strandpaviljoen Paal 9. Daar spreekt het Koninklijk Paar met hulpstrandvonders over hun werk. Op Texel zijn er 6 hulpstrandvonders die dag en nacht klaar staan voor het geval iets op zee gebeurt. De dienstdoende hulpstrandvonder legt beslag op wat er op het land aanspoelt en schakelt de douane en Rijkswaterstaat in. Dit om te voorkomen dat goederen worden gestolen of blijven liggen op het strand.
Ook ontmoeten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vertegenwoordigers van Texel Plastic Vrij, een non-profit organisatie die zich inzet om Texel zoveel mogelijk vrij te maken van plastic door opruimacties te organiseren, voorlichting te geven en te investeren in recycling en groene projecten.
Vervolgens gaat het Koninklijk Paar in gesprek met jongeren en jongerenwerkers over het leven voor de jeugd op het eiland en met vrijwilligers over het Texelse verenigingsleven en de betekenis daarvan voor de gemeenschap.

Vlieland

De Jutter

Dinsdagmiddag wordt op Vlieland De Jutter bezocht. Dit is het centrum voor ontwikkeling van de jeugd op Vlieland en omvat naast basis- en voortgezet onderwijs een bibliotheek, jeugd- en jongerenwerk en kinderopvang. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima krijgen een rondleiding en gaan in gesprek met ouders en leerkrachten over het onderwijs op een eiland. De Jutter heeft een spilfunctie in de gemeenschap en zet zich in voor maatschappelijke projecten. Daarnaast participeert de school in een scholennetwerk samen met de andere Friese Waddeneilanden, waarin met andere Europese eilanden op zoek wordt gegaan naar met name kansen voor eilandscholen. Het Koninklijk Paar ontmoet leerlingen van een IJslandse partnerschool die op uitwisseling zijn.

Zorgvilla De Ton in Boswijk

Daarna bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zorgvilla De Ton in Boswijk. In de wijk staan naast een verpleeghuis ook zelfstandige woningen, met indien nodig thuiszorg. Het dorpshuis biedt plaats aan dagbesteding, een kapper, fysiotherapeut, tandarts en verenigings- en buurtactiviteiten. Na een rondleiding gaat het Koninklijk Paar in gesprek met zorgpersoneel en bewoners over het bieden van kwalitatieve zorg. Het motto van Zorgvilla De Ton is “een leven lang op Vlieland”. Ouderen en hulpbehoevenden kunnen zo hun leven lang op Vlieland blijven wonen en hoeven niet naar de vaste wal te verhuizen om de juiste zorg te krijgen.

Tromp’s Huys

In navolging van de Koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix onthullen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij het Tromp’s Huys een herdenkingssteen ter gelegenheid van hun bezoek. Het museum is gehuisvest in het oudste pand van Oost-Vlieland dat stamt uit 1575. Het museum herbergt een collectie over het maritieme verleden van Vlieland.

Regio Deal

Onderweg naar de haven geeft de burgemeester uitleg bij de coupure, een waterkerend betonnen luik dat de dijkring rondom het dorp afsluit en beschermt tegen hoogwater. Vervolgens gaat het Koninklijk Paar met de veerboot naar Terschelling. Tijdens de overtocht gaan zij in gesprek over de Regio Deal, een voor de eilanden belangrijk plan in het kader van leefbaarheid en bereikbaarheid.

Het Rijk kende het samenwerkingsverband De Waddeneilanden dit jaar 15,5 miljoen euro toe voor de Regio Deal. Dit stelt de Waddeneilanden in staat om ontwikkelingen in gang te zetten die de draagkracht van de Waddengemeenten te boven gaan. De Regio Deal draagt bij aan structurele veranderingen die nodig zijn om de eilanden leefbaar te houden en een impuls te geven aan de brede welvaart.

Terschelling

KNRM

Voor de kust van Terschelling bevindt zich een gevaarlijk zeegat, en de Waddenzee is drukbevaren. De afgelopen tijd hebben zich daar drie ernstige ongelukken voorgedaan met dodelijke slachtoffers. Na aankomst op Terschelling spreken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in het boothuis van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) met de vrijwillige bemanning van de KNRM over hun betrokkenheid bij de reddingsacties en de impact van hun werk.

Tryater, Oerol

In de avond woont het Koninklijk Paar een voorstelling bij van Tryater in het kader van het Oerol festival dat elk jaar in juni op het eiland plaatsvindt. Oerol is uitgegroeid tot één van de grootste theatermanifestaties van Europa. In de derde week van juni vormt Terschelling tien dagen lang het podium voor theatermakers, muzikanten en beeldend kunstenaars uit binnen- en buitenland op locaties die verspreid zijn over het hele eiland.

Woensdag 10 mei – Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog

Terschelling

Maritiem Instituut Willem Barentsz

Het programma op woensdagochtend begint in het Maritiem Instituut Willem Barentsz, waar het Koninklijk Paar uitleg krijgt over het onderwijs en verschillende scheepssimulatoren van het instituut. Ook gaan ze in gesprek met docenten en studenten over het belang van scheepvaartonderwijs.

In het gebouw heeft het Koninklijk Paar verder een ontmoeting met het Omgevingsberaad Waddengebied. Dit overlegorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, wetenschap en verschillende sectoren, zoals natuur- en milieuorganisaties, visserij, landbouw, toerisme en waddenzeehavens en zet zich in voor een duurzame ontwikkelingen van het Waddengebied. Het Omgevingsberaad is een onderdeel van de ‘waddengovernance’ en voorziet bestuurders gevraagd en ongevraagd van advies over waddenaangelegenheden. De waddengovernance functioneert nu drie jaar.

Ameland

Bereikbaarheid eilanden

Aan het einde van de ochtend is het Koninklijk Paar op Ameland. In de terminal van de veerdienst spreken zij over de bereikbaarheid van het eiland. Een steeds hogere baggerinspanning is nodig om de vaargeul bevaarbaar te houden, dit geeft een toenemende druk op de natuur.

Staatsbosbeheer

Alle eilanden hebben een eigen karakteristieke natuur, met veel campings en recreatiemogelijkheden. Dat geeft druk op de balans tussen recreatie en natuurbehoud. Er zijn veel verschillende natuurbeschermingsorganisaties en natuurbeheerders actief. Het Koninklijk Paar gaat op een locatie van Staatsbosbeheer in gesprek met de zeven natuurbeheerders van het eiland.

Gesprek met toeristische sector

Vervolgens spreken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in Hotel Nobel in Ballum met vertegenwoordigers van de toeristische sector, met name de consequenties van het groeiende aantal toeristen op het eiland komen aan bod.

Schiermonnikoog

Maatschap Bijl-Holwerda

Tot slot bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima Schiermonnikoog. Bij Maatschap Bijl-Holwerda spreken zij met alle zeven boeren van het eiland over onder andere de zuivelcoöperatie die de boeren zijn begonnen als pilotproject, ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Ambulancepost

Op de ambulancepost vindt een gesprek plaats over alle facetten van de gezondheidszorg op het eiland, met een huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg, ambulancepersoneel en bewoners. Het gesprek gaat over de uitdagingen en dilemma’s op het gebied van zorg waar men dagelijks mee te maken heeft.

Klooster Schiermonnikoog

Het eiland dankt haar naam aan de schiere monniken, die na 500 jaar weer zijn teruggekeerd. Het Koninklijk Paar ontmoet de vijf monniken die nu in het klooster op Schiermonnikoog wonen.

Enige supermarkt op het eiland

Als laatste bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de enige supermarkt op het eiland. Daar krijgen zij een rondleiding en toelichting van de eigenaar over ondernemerschap.