Streekwurk Fryslân is een samenwerking tussen de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. Samen werken we aan een bruisend en toekomstbestendig platteland. Aan de hand van de streekagenda brengen we mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar en ontwikkelen we projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de regio. Dit gaat niet alleen om overheidsprojecten, maar ook om projecten die door inwoners, bedrijven en organisaties worden aangedragen. Zo maken we Friesland sterker en mooier.

We doen dit in vijf gebieden, dichtbij de inwoners. Per gebied is vastgesteld welke thema’s belangrijk zijn voor de ontwikkeling naar de toekomst. In Zuidoost Fryslân ligt de nadruk bijvoorbeeld meer op natuur en landbouw en in Noardwest Fryslân meer op de aanpak van de terugloop van de bevolking.