Samenvatting

Een aantal Natura 2000-gebieden (beschermde natuur) zijn gevoelig voor neerslag van stikstof. Veel activiteiten produceren stikstof, zoals het aanleggen van wegen, mestvergisting en veehouderijen. Om toch economische ontwikkeling mogelijk te maken, zonder de natuur te beschadigen, werd de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. Op basis van de PAS kon de provincie toestemming geven voor activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de PAS. PAS mag niet langer meer gebruikt worden om toestemming te verlenen voor activiteiten die stikstof produceren. Daardoor is het uitgeven van een PAS-vergunning momenteel slechts in enkele gevallen mogelijk.

Informatie en aanvragen

Op de pagina Wet natuurbescherming - Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vindt u meer informatie en een aanvraagformulier.

Meer informatie

Wilt u extra informatie over de PAS, dan kunt u die vinden op de website Programma Aanpak Stikstof van BIJ12.