De leden van Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Op 20 maart 2019 waren de laatste verkiezingen. Benieuwd naar de huidige Statenleden van de provincie Fryslân? In deze rubriek stellen de Statenleden zich voor. Deze keer is Albert G. van Dijk (FVD) aan de beurt.

Over Albert G. van Dijk

Portretfoto van Albert van Dijk

Albert is woonachtig in het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos. Hier heeft hij zijn hele leven gewoond. “Ik werk als docent in de vakken geschiedenis, economie, godsdienst, rekenen en maatschappijleer.” Albert wilde eigenlijk helemaal geen docent worden. Sterker nog, hij heeft lang gestoeid met wat hij wilde worden. Albert vond van alles interessant, maar vooral het verleden boeide hem enorm. Na het volgen van een aantal studies is hij uiteindelijk geschiedenis gaan studeren, wetende dat je jezelf opleidt tot docent. Albert kwam erachter dat hij veel plezier beleeft aan het vertellen van verhalen. “Je hebt vast al gemerkt dat ik graag praat. Met het volgen van de studie kwam ik erachter dat ik doceren prachtig vond.” Tijdens de studie is er ook invulling gegeven aan een andere passie. Naast het studeren werd Albert reservist bij defensie. “Een prachtige tijd en een prachtig beroep.” Toen Albert in 2019 Statenlid werd, moesten er keuzes worden gemaakt en heeft hij zijn baan als reservist opgezegd.

Waarom zit u in de politiek?

Dat blijft een vraag die lastig is te beantwoorden. Je raakt maatschappelijk betrokken en je kijkt of je wat kunt betekenen. In 2016 raakte ik actief betrokken bij het Oekraïnereferendum. Daarna kwam ik in aanraking met Forum voor Democratie. De denktank werd een partij, welke goed aansloot bij mijn gedachten. In het kort paste de formulering in het partijprogramma aangaande soevereiniteit, decentralisatie, bestuurlijke vernieuwing en zelfbeschikking precies bij mij. Voor ik het wist, stond ik bij kraampjes en postertjes te plakken. Kort daarna kreeg ik de vraag of ik ook actief wilde worden… in Groningen. Ik wilde wel, maar dan alleen voor Fryslân. En zo zat ik in 2017 bij diverse FVD-trainingen, verzorgd door hoogleraren. Bij deze trainingen ging het onder meer over het boek van Alexis de Tocqueville (Over de democratie in Amerika). Dit boek was enorm interessant. Ineens werden mijn ogen geopend en begreep ik veel meer van de hedendaagse ontwikkelingen.

Hoe kijkt u terug op de afgelopen maanden?

Het feit dat je wordt beëdigd is een hele eer. De ceremonie is een gewichtig moment en zo voelde dat ook. Ik ben dankbaar dat ik zitting mag nemen in de Friese Staten. Het Statenlidmaatschap opent overigens deuren die normaal gesproken dicht blijven. Dit maakt het enerverend en ik ben dan ook vereerd dat ik dit mag doen.

Wat wilt u de komende tijd bereiken?

Persoonlijk ben ik tevreden. Ik heb een mooi huis en een goede baan. Daarnaast ben ik soldaat geweest, een echte jongensdroom. Misschien wil ik ooit nog schooldirecteur worden… wie weet! Qua politiek zet ik mij met name in voor bestuurlijke vernieuwing. Ik denk dat op dit gebied veel te winnen is en ik hoop dat er kleine ‘succesjes’ worden behaald. Voor al het overige doe ik mijn best en probeer ik dingen bij te sturen. Als je echt iets groots wilt bereiken, moet je toch klein beginnen. Concreet ben ik nu bezig om de huidige referendumverordening te hervormen.

Wat is volgens u de mooiste plek in Fryslân?

Gerkesklooster natuurlijk! Dat is voor mij thuiskomen. Het is een plek waar ik mooie herinneringen heb gemaakt. Daarnaast wonen hier mijn vrienden. Vrienden die je al vanaf de basis- en middelbare school kent. De vriendschappen die je maakt in je jeugdjaren zijn vriendschappen die altijd blijven. Je hebt aan een aantal woorden genoeg. Iets wat ik ook vaak meegeef aan mijn leerlingen. Vrienden die je later maakt zijn vaak passanten.

Waarom staat u op de foto in de klas?

Docent is mijn beroep en daar haal ik mijn vreugde uit. De hoop dat je met dit beroep misschien een klein verschil kan maken en kinderen kunt inspireren.

 

Albert van Dijk staat hier voor de klas, voor een groot scherm.