Provinciale Staten hebben een eigen ambtelijke ondersteuning: de Statengriffie. De Statengriffie is een zelfstandig organisatieonderdeel, dat rechtstreeks valt onder de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. De Statengriffie ondersteunt en adviseert de Statenleden bij de invulling van hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken. De griffier staat aan het hoofd van de Statengriffie.

Contactgegevens Statengriffie

E-mail: statengriffie@fryslan.frl
Telefoon: 058 - 292 89 96
Adres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postbus: 20120 8900 HM Leeuwarden

  De Statengriffie Fryslân bestaat uit:

  Arnold Rosier, griffier

  E-mail: a.rosier@fryslan.frl
  Mobiel: 06 51 44 03 66

  Bram de Groot, adjunct-griffier

  E-mail: b.h.d.degroot@fryslan.frl
  ​Mobiel: 06 27 02 70 98

  Karin Mijnheer

  Karin Mijnheer, Statenadviseur

  E-mail: k.mijnheer@fryslan.frl​
  Mobiel: 06 29 07 52 05

   

  Profielfoto van Harmien Kroese

  Harmien Kroese, Statenadviseur

  E-mail: h.m.kroese@fryslan.frl
  Mobiel: 06 46 92 42 91

  Klaas Jan de Regt, Statenadviseur

  E-mail: k.j.deregt@fryslan.frl
  Mobiel: 06 15 03 57 38

  Josina Kooistra, Statenadviseur

  E-mail: josina.kooistra@fryslan.frl
  Mobiel: 06 11 01 29 55

  Janna Rozema, Statenondersteuner & Communicatie

  E-mail: j.rozema@fryslan.frl​
  Mobiel: 06 11 86 86 82

  Esther Oosterhof, Statenondersteuner

  E-mail: e.oosterhof@fryslan.frl​
  Mobiel: 06 46 22 49 50

  Albertha Hotsma-Finnema, Statenondersteuner

  E-mail: a.hotsma@fryslan.frl
  Mobiel: 06 46 83 54 21

  .