Provinciale Staten hebben een eigen ambtelijke ondersteuning: de Statengriffie. De Statengriffie is een zelfstandig organisatieonderdeel, dat rechtstreeks valt onder de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. De Statengriffie ondersteunt en adviseert de Statenleden bij de invulling van hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken. De griffier staat aan het hoofd van de Statengriffie.

Contactgegevens Statengriffie

E-mail: statengriffie@fryslan.frl
Telefoon: 058 - 292 89 96
Adres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postbus: 20120 8900 HM Leeuwarden

  De Statengriffie Fryslân bestaat uit:

  Arnold Rosier, griffier

  E-mail: a.rosier@fryslan.frl

  Bram de Groot, adjunct-griffier

  E-mail: b.h.d.degroot@fryslan.frl

  Karin Mijnheer

  Karin Mijnheer, Statenadviseur

  E-mail: k.mijnheer@fryslan.frl​

  Profielfoto van Harmien Kroese

  Harmien Kroese, Statenadviseur

  E-mail: h.m.kroese@fryslan.frl

  Josina Kooistra, Statenadviseur

  E-mail: josina.kooistra@fryslan.frl

  Portretfoto van Johan Willem de Groot

  Johan Willem de Groot, Statenadviseur

  E-mail: j.w.f.degroot@fryslan.nl

  portretfoto van Atze Jan de Vries

  Atze Jan de Vries, strategisch adviseur

  E-mail: devriesaj@fryslan.frl

  Janna Rozema, Statenondersteuner & Communicatie

  E-mail: j.rozema@fryslan.frl​

  Albertha Hotsma-Finnema, Statenondersteuner

  E-mail: a.hotsma@fryslan.frl

  Portretfoto van Saskia Faber

  Saskia Faber, Statenondersteuner

  E-mail: s.faber@fryslan.frl