Stap vooruit voor natuurontwikkeling in de Mieden

Het Miedengebied in de gemeente Achtkarspelen is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het bestaat uit de Droegehamstermieden, Surhuzumermieden en Reahel. Er ligt een opgave om in 2027 in de Mieden 740 hectare natuur in te richten. Door een grote kavelruil in het gebied kan nu een belangrijke volgende stap gezet worden voor het realiseren van deze natuur.

Staatsbosbeheer, de provincie en diverse particulieren ruilden recent gronden. Daarmee is er grond vrijgekomen voor natuurontwikkeling. Ook wordt een leegstaande boerderij die in het bezit was van de provincie, opnieuw in gebruik genomen. De gebiedscommissie* verwacht begin 2025 te kunnen starten met de inrichting van 362 hectare natuur in Reahel-East en de Droegehamstermieden. Het is de bedoeling om de gebieden voor 2027 in te richten.

Gedeputeerde Matthijs de Vries: “Wij zijn blij met deze kavelruil. Het betekent dat we een grote stap kunnen zetten voor de natuurontwikkeling in het Miedengebied. Er komen kernen van natuur met daaromheen een schil van overgangsgebied in de vorm van kruiden- en weidevogelgrasland. Dat maakt het mogelijk snel te werken aan de inrichting van het natuurnetwerk in dit gebied.”

Verhogen waterpeil, elzensingels en natuurvriendelijke oevers

De bedoeling is om het waterpeil te verhogen. Dat geeft de bijzondere planten en begroeiing in het gebied de kans om zich te herstellen en uit te breiden. Om het waterpeil in het grootste deel van het gebied te kunnen verhogen, komen er constructies om het water vast te houden en het peil te kunnen regelen. Een aantal sloten worden minder diep gemaakt en krijgen geleidelijke overgangen tussen land en water om de groei van bijzondere (water)planten te stimuleren. Ook worden er elzensingels aangeplant en krijgen oeverzwaluwen een speciale wand met gaten om in te broeden. De gemeente Achtkarspelen legde vorig jaar een eerste deel van een fietspad in de Droegehamstermieden aan. Dit jaar en volgend jaar volgen de resterende delen. 

Biodiversiteit

Eind 2020 is het plan “De Mieden op zijn mooist, op naar uitvoering” van de gebiedscommissie vastgesteld. Het plan presenteert een alternatief voor de inrichting als natuurgebied. Waar maatregelen zich normaal volledig richten op omvorming tot natuur, is in dit plan 130 hectare gereserveerd voor zogenaamde ‘overgangsgebieden’. Die markeren de grens van het deel dat als natuur wordt ingericht naar de rand van het gebied. Hier komt kruiden- en weidevogelgrasland. Dat versterkt de biodiversiteit en maakt ook agrarisch gebruik in de vorm van natuurinclusieve landbouw mogelijk. 

* de gebiedscommissie Achtkarspelen-Zuid bestaat uit vertegenwoordigers uit de streek van landbouw, natuur en recreatie, ondersteund door de gemeente Achtkarspelen, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân.