Met de opening van het nieuwe knooppunt Joure in de A6 ontstaat extra verkeerdruk op de laatste lage brug in de route tussen Amsterdam en Groningen. Deze brug bij de Skarster Rien bij Joure ligt op een onverwachte plek in een drukke autosnelweg vlak na een nieuwe opgezet knooppunt.

Autoverkeer

Het is ook het enige en laatste obstakel in de complete route van Amsterdam naar Groningen. Het is in potentie een zware black-spot, vanwege het onverwachte karakter voor automobilisten. In een periode van drie jaar zijn nabij de brug in totaal 19 ongevallen geregistreerd, waarvan 5 met slachtoffers. Verkeer verwacht met het nieuwe knooppunt beter te kunnen doorstromen en een brug zal dit patroon sterker verstoren.

Per dag maken circa 40.000 auto’s en vrachtauto’s gebruik van de A6. De brug draait in het seizoen circa 2.500 keer voor 7.000 schepen; de weg is in de zomerperiode dan 20 minuten per uur niet beschikbaar of verstoord. Dit maakt de reistijd op de A6 onvoorspelbaar.

Vaarverkeer

De brug vormt voor zeilers en watersporters een obstakel in het verbinden van twee belangrijke watersportgebieden: Het merengebied in de kop van Overijssel en de Friese Meren. De brug is niet hoog genoeg en moet ook voor de grotere motorkruisers draaien. De brug kent daarnaast al lange spertijden in de middaguren vanwege de verkeersspits. Vaartoeristen moeten wachten tot de brug draait (2-3x per uur) en in de spits dan zelfs 2 uur lang. Er is voor schepen met staande mast groter dan 11 m geen alternatief, terwijl de alternatieve route loopt via het druk bevaren kanaal voor beroepsvaart (het Prinses Margrietkanaal).

Technische staat brug

De technische staat van de brug is onzeker. In 2010 is onderhoud gepleegd om de brug de komende 10 jaar goed te laten functioneren. Een structurele oplossing vergt een vervanging van beide bruggen inclusief de onderbouw en bewegende delen; deze is ingeschat op €25 - € 35 miljoen. De kosten van een aquaduct worden ingeschat op circa €50 miljoen. De verwachting is dat de kosten van de totale levenscyclus van een aquaduct lager of vergelijkbaar zijn met het operationeel houden van een brug.

In 2012 was er overeenstemming tussen Rijk en regio over het toevoegen van het aquaduct aan het knooppunt Joure. Door een bezuiniging moest de minister terugkomen op deze afspraak. De bezuinigingen van toen zijn in de andere regio’s al teruggedraaid. Waarom zou deze laatste bezuiniging dan ook niet teruggedraaid kunnen worden.