Provincie Fryslân, aangenaam! Wij zijn een maatschappelijk betrokken en boeiende organisatie. Samen met zo’n 700 collega’s bouwen wij aan een mooie woon-, werk- en leefomgeving in onze provincie. Of zoals we het graag zeggen: ‘Mei de mienskip wurkje oan in moai en sterk Fryslân’. We willen dat die ‘mienskip’ ons werk met een 9 gaat waarderen. Dat is inderdaad ambitieus, maar het dwingt ons resultaatgericht te zijn en het beste uit onszelf te halen. Daarvoor vragen en geven we feedback en willen we leren van onze fouten. En de voertaal? Niet iedereen binnen onze organisatie spreekt Fries, maar iedereen heeft wel affiniteit met en gevoel voor de Friese cultuur. Wij zijn ‘oprjocht’ en ‘grutsk’ op onze provincie.

Inhoud van de functie
Ynhâld fan de funksje

Als senior beleidsadviseur Natuur houd jij je bezig met het vertalen van landelijke ontwikkelingen rondom natuur, stikstof, landbouw en biodiversiteit naar beleid van de provincie. Hierdoor lever je een belangrijke bijdrage aan het uitvoeringsprogramma en de uitvoering daarvan. Jouw werkveld is actueel, toekomstgericht en belangrijk voor diverse doelgroepen in de Friese, Nederlandse en zelfs Europese samenleving.

Je adviseert het bestuur vanuit het beleidsveld Biodiversiteit en Landschap. Op andere beleidsterreinen pak je alle voorkomende vraagstukken op het gebied van natuur en stikstof op.

Je begeeft je in een breed en dynamisch veld, vol ambitie en ontwikkelingen. Je bent zowel intern als extern actief. Zo geef je presentaties aan Gedeputeerde Staten, onderhoud je contacten met andere provincies en stem je zaken af met gemeenten, landbouworganisaties en Wetterskip. Jouw nieuwsgierigheid en behoefte aan verbinding komen goed van pas in deze politiek-bestuurlijke omgeving met snel veranderende regelgeving en bestuurlijke vernieuwing.

Wat vragen wij
Wat freegje wy

 • Van nature ben je nieuwsgierig en proactief. Jouw voelsprieten zorgen ervoor dat je continu relevante ontwikkelingen en actualiteiten opvangt. Je zoekt het op, vraagt en handelt ernaar;
 • Je bent flexibel en wendbaar. In de avond nog iets doen? Het is voor jou geen probleem, je bepaalt immers zelf je werktijden. En verandert er iets in de wet- of regelgeving? Jij anticipeert en beweegt mee;
 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als op papier. Jouw stijl laat zich typeren als opgewekt, professioneel en duidelijk. Jij kunt heldere beleidsadviezen schrijven;
 • Je kunt goed samenwerken en hebt gevoel en begrip voor de structuur, politieke verhoudingen en doelstellingen van de organisatie, als ook voor de invloed die zij kunnen hebben op actuele situaties en thema’s.
 • Je bent een netwerker pur sang. Je ontwikkelt en onderhoudt persoonlijke netwerken binnen en buiten de organisatie en je benut deze optimaal.

En heb jij daarnaast…

 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in een groene richting?
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met de werkvelden biodiversiteit en landschap, ecologie en natuur?
 • Kennis van relevante regelgeving?
 • Een aantal jaren ervaring binnen een organisatie waarin natuurlijke en agrarische vraagstukken een prominente rol spelen?

Wat bieden wij
Wat biede wy

 1. Wij volgen de CAP (Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Provincies). Afhankelijk van jouw vaardigheden en kennis ligt jouw salaris tussen de € 3506 en € 5708 bruto per maand op basis van 36 uur (salarisschaal 12);
 2. Bovenop jouw salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Jij bepaalt zelf waar je dit voor gaat gebruiken. Met dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld extra verlof kopen, voordelig een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen, lidmaatschappen van vakbonden, bedrijfsfitness betalen, of als extra spaarport gebruiken;
 3. We hebben veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Daarvoor hebben wij een ontwikkelbudget van € 5.000 voor je klaar staan;
 4. Een baan voor 32-36 uur per week;
 5. Een structurele functie met een mogelijkheid tot vast dienstverband;
 6. Vergoeding woon-werkverkeer. Reis je met de trein? Dan krijg je deze kosten tot een dagmaximum vergoed. Ook voor de fietsers hebben wij een tegemoetkoming. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage, maar zijn de reiskosten voor eigen rekening, tenzij jouw auto 100% elektrisch of op biogas rijdt;
 7. Een informele en persoonlijke werksfeer;

Urenindicatie
Oereyndikaasje

32-36 uur

Schaalindicatie
Skaalyndikaasje

12

Startdatum
Startdatum

Zo spoedig mogelijk.

Einddatum
Eindatum

Jaarcontract met intentie tot vast

Solliciteer

Meer informatie/ interesse
Mear ynformaasje/ Ynteresse

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Alphen, opgavemanager biodiversiteit, 058 - 292 86 24. Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw E. Kools, 06 - 46 99 42 93.

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei-inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moai wen-, wurk- en libbensfermidden. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe.

Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.