Samenvatting

Lijdt u schade door het verlenen, intrekken of wijzigen van een ontgrondingvergunning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U kunt de schadevergoeding aanvragen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) of bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Indien u schade lijdt als gevolg van het verlenen, wijzigen of intrekken van een ontgrondingsvergunning komt u mogelijk in aanmerking voor schadevergoeding.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor schadevergoeding indien aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U bent aanvrager of houder van een ontgrondingsvergunning of u heeft uw zienswijze ingebracht in de openbare voorbereidingsprocedure.
  • U heeft schade geleden, of u zult in de toekomst schade lijden als gevolg van een beschikking over een ontgronding.
  • De schade behoort niet (geheel) voor uw rekening te komen.

Contact opnemen

U dient schadevergoeding aan te vragen bij de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) indien de beschikking wordt genomen door het Rijk. Indien de beschikking wordt genomen door de provincie dient u de schadevergoeding aan te vragen bij Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie.

Informatie

Kijk op onze website voor meer informatie en aanvragen ontgrondingsvergunning.