Samenvatting

De provinciale risicokaart geeft een beeld van risico’s in de leefomgeving. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de risicokaart. De gegevens komen van het Rijk, gemeenten, waterschappen en de provincies.

U kunt de risicokaart online raadplegen.

Inwoners kunnen de risicokaart bekijken. Wilt u bijvoorbeeld weten of een bedrijf in uw woonwijk met gevaarlijke stoffen werkt? Wilt u weten hoe het zit met het LPG-tankstation aan het einde van de straat? Loopt u risico om getroffen te worden door hoog water? Al deze informatie vindt u terug in de risicokaart.

Voor professionals werkzaam op de vakgebieden ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving en rampenbestrijding is een aparte risicokaart beschikbaar. Deze kaart biedt ook niet-wettelijke of in concept beschikbare gegevens.

De risicokaart voor professionals heeft als doel overheidsinstanties te ondersteunen in de proactieve, preventieve en preparatieven fase van de veiligheidsketen. De Risicokaart voor professionals is alleen toegankelijk voor mensen die werken bij de overheid of in opdracht van de overheid.

Contact

U kunt de risicokaart online raadplegen(eksterne keppeling). Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Wet- en regelgeving

Wet milieubeheer(eksterne keppeling)
Wet veiligheidsregio's(eksterne keppeling)
Regeling provinciale risicokaart(eksterne keppeling)

Meer informatie

Meer informatie via Risicokaart.nl(eksterne keppeling)