Door veranderd koopgedrag, krimp en de toenemende populariteit van internetwinkels is er op veel plaatsen in Fryslân leegstand ontstaan en functioneren winkelgebieden minder goed dan voorheen. De uitkomsten van het koopstromenonderzoek in Fryslân (2017) tonen aan dat het veranderende retaillandschap gevolgen heeft voor het functioneren van de Friese winkelgebieden. De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek zijn voor provincie Fryslân, de Friese gemeenten en VNO-NCW/MKB-Noord aanleiding geweest om de handen ineen te slaan.

De Friese Retailaanpak

Deze samenwerking is op 22 november 2018 bestuurlijk bekrachtigd door ondertekening van de Friese Retailaanpak 2018-2020. Deze aanpak richt zich op:

  • Een gezonde retailmarkt met een passend aantal winkelmeters;
  • Versterking van het ondernemerschap;
  • Versterken van de uitstraling, beleving en aantrekkelijkheid van winkelgebieden;
  • Duidelijke profilering van winkelgebieden.

Sterkte-zwakte analyse

Om in kaart te brengen hoe winkelgebieden functioneren is als onderdeel van de Friese Retailaanpak een sterkte-zwakte analyse uitgevoerd. Daarin zijn 71 Friese winkelgebieden onderzocht.

Subsidieregeling Friese Retailaanpak

Een ander onderdeel van de Friese Retailaanpak is de Subsidieregeling Friese Retailaanpak. Provincie Fryslân heeft hiervoor een bedrag van € 950.000 beschikbaar gesteld. Van 8 november 2019 tot en met 18 december 2020 kunnen Friese winkeliersverenigingen, ondernemers en gemeenten subsidie aanvragen voor het verbeteren van hun winkelgebied.

Het geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld samenwerkingsprojecten tussen winkeliers en andere ondernemers. Of voor de inrichting van de openbare ruimte, of ter promotie van het winkelgebied.

Aanvragen

Informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie Friese Retailaanpak is hier te vinden.

Noordelijke provincies brengen situatie winkelleegstand in beeld

Om meer inzicht te krijgen in de situatie met betrekking tot winkelleegstand hebben de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen gezamenlijk onderzoek laten doen. Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Broekhuis Rijs. Een opdracht op deze schaal is uniek in Nederland.

Uit het onderzoek komt naar voren dat, ondanks dat de winkelleegstand daalt, de structurele leegstand in Noord-Nederland hoog is. In totaal staan 380.000 vierkante winkelmeters leeg, verdeeld over ruim 1.600 panden. Hiervan staat ruim één derde structureel leeg en is moeilijk aan te passen naar een pand met een andere functie.

Het onderzoek laat verder zien dat de structurele leegstand zich met name voordoet in krimpgebieden en middelgrote kernen. De problematiek van structurele leegstand wordt het sterkst gevoeld in de krimpgebieden en heeft daar de meeste impact op de leefbaarheid. Dit komt omdat de mogelijkheden in deze gebieden beperkt zijn, transformatie van de winkelpanden naar woningen is vaak niet mogelijk, omdat hieraan geen behoefte is.