Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren, komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland.

Initiatieven

Het fonds is bedoeld voor initiatieven in de gemeenten Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland die samenwerking bevorderen en de regio versterken. Hierbij valt te denken aan grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen.

2e aanvraagperiode

Van 10 januari tot en met 3 februari 2022 wordt het Regiofonds voor de tweede keer opengesteld. Er is voor deze 2e ronde 200.000 euro beschikbaar. Het fonds is een aanvulling op de dorpenfondsen van de gemeenten. In de Regiodeal is in totaal 900.000 euro beschikbaar gesteld voor het Regiofonds. Er volgen in 2022 en 2023 nog twee openstellingsperiodes. Streekwurk zorgt voor de uitvoering van het fonds, zodat kan worden aangesloten op de werkwijze van het bestaande Iepen Mienskipfûns.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit het Regiofonds, gelden een aantal criteria:

  • het initiatief heeft een relatie met de thema’s en doelen van de Regiodeal;
  • het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid van meerdere (kleine) kernen in de regio Zuidoost-Friesland en heeft een regionaal gemeente overstijgend karakter;
  • het initiatief draagt bij aan de versterking van de regio Zuidoost-Friesland;
  • het initiatief is innovatief en/of experimenteel.
  • Het initiatief is realistisch en realiseerbaar binnen 1 jaar na de aanvraag of het jaar daarop.
  • De aanvraag dient plaats te vinden door een stichting, vereniging, 5 individuele personen uit twee of meer dorpen, micro-onderneming of start-up.

Meer informatie

Aanvraag indienen

Een aanvraag kan worden ingediend via onderstaande button. Dit kan van 10 januari tot en met 3 februari 2022. Na het indienen van een volledige aanvraag, ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 juli 2022, bericht of het project voor subsidie in aanmerking komt.

Aanvraagformulier Regiofonds Zuidoost Fryslân 2021 - 2023 

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanvragen van subsidie uit het Regiofonds? Dan kunt u contact opnemen met het regiokantoor van Streekwurk Zuidoost-Fryslân via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058 - 292 52 00. De projectadviseur van Streekwurk bekijkt of uw idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt initiatiefnemers bij de aanvraag.