Er komt geen vervolg op de proef snelvaren Burgumer Mar. Dat hebben Gedeputeerde Staten vandaag besloten. De proef startte in 2019, maar werd vroegtijdig stilgelegd na een uitspraak van de rechtbank.

Het snelvaren op de Burgumer Mar is een initiatief uit de omgeving. Snelvaren had de waterrecreatie in de regio Noordoost-Fryslân een boost moeten geven in de vorm van ‘boat fun sports’. Denk daarbij aan waterskiën of varen met een band achter de boot. De provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerkstradiel zagen de meerwaarde hiervan in en startten met de voorbereidingen om de proef met snelvaren mogelijk te kunnen maken.

Na drie weken werd de proef op last van de rechtbank stilgelegd. Daarna volgden nieuwe gerechtelijke procedures. Uitkomst hiervan is dat de proef een betere onderbouwing nodig heeft. Dit vraagt om aanvullend onderzoek en nieuwe besluitvorming, met een op voorhand onzekere uitkomst. Daarom kiest Gedeputeerde Staten ervoor geen vervolg te geven aan de proef.