Genomineerd voor de Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur: Energie Kenniscentrum Leeuwarden op de Energiecampus (23-07-2020)

Energiecampus met op de voorgrond een snelweg en bomen

Het voormalige vuilstortterrein ‘Schenkenschans’ heeft een nieuwe bestemming gevonden als Energiecampus Leeuwarden. Het is een broedplaats in ontwikkeling voor onderzoekers en bedrijven in duurzame energie. Het Energie Kenniscentrum is gehuisvest in een duurzame en circulaire kantoor- en vergaderlocatie. Bovenop de afvalberg, prominent in beeld en van veraf zichtbaar.

  • Opdrachtgever: Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat
  • Opdrachtnemer: Achterbosch Architecten - Leeuwarden
  • Fotografie: Tristan Fopma

De afvalberg vormt een instabiele ondergrond en maakt een innovatieve, lichte en doelmatige bebouwing nodig. Daarom is het gebouw op 108 individueel verstelbare kolommen geplaatst. Elke kolom heeft dertig centimeter speling om eventuele verzakkingen in de komende vijftig jaar op te vangen.

Om de belasting op het milieu zo laag mogelijk te houden, zijn er bij de bouw materialen gekozen met aandacht voor circulariteit. Wat betreft de energiehuishouding is het gebouw geheel zelfvoorzienend. Er is geen gasaansluiting en elektriciteit wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen. De luchtverwarming en -koeling gebeurt door middel van luchtwarmtepompen, die aan het oog onttrokken zijn door plaatsing in de naastgelegen fietsenstalling.

Meer informatie over de Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur

Pagina opties