Jaarlijks verzamelt de provincie werkgelegenheidsinformatie. Hiervoor wordt een groot deel van de bedrijven en instellingen in Fryslân aangeschreven. Dit gebeurt zowel digitaal als schriftelijk.

De provincie heeft I&O Research gevraagd de uitzet van de vragenlijsten te verzorgen. Het provinciale werkgelegenheidsregister maakt samen met de andere provincies onderdeel uit van het landelijke LISA register.

Hier onder vindt u de Nederlandse en Friestalige aanbiedingsbrief.

Documenten

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.