Inhoud van de functie
Ynhâld fan de funksje

We zoeken een projectleider voor Natura 2000 Wadden en het project LIFE Allforbiodiversity.

Voor Natura 2000 is de projectleider de contactpersoon voor de beheerplannen in het Waddengebied, zoals Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Waddenzee en Noordzeekustzone. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de maatregelen in deze beheerplannen. Met de maatregelen, zoals plaggen, begrazing, verbeteren van de waterhuishouding en zorgen voor verstuiving wordt gezorgd dat de Natura 2000 doelstellingen worden bereikt. Dit doe je samen met betrokken partijen, waaronder de terreinbeherende organisaties, gemeenten, Wetterskip en Rijkswaterstaat.

Daarnaast wordt de komende jaren gewerkt aan de nieuwe beheerplannen waarin nieuwe maatregelen worden opgenomen en waarin wordt onderzocht in hoeverre de doestellingen worden bereikt. Momenteel is er veel aandacht voor Natura 2000, o.a. door stikstof, maar wordt er landelijk ook gewerkt aan een nieuwe werkwijze. Je levert vanuit de Wadden hiervoor de input, samen met de betrokken ecoloog en adviseurs. Onderdeel van de opdracht is ook om verbindingen te leggen met andere programma’s vanuit Natuur. Hierbij is ook oog voor het onderzoeken van koppelkansen om de Natura2000 doelen tot een hoger niveau te tillen.

In het LIFE Allforbiodiversity project werken verschillende partijen, waaronder provincies, Naturalis en LNV, samen om de kwaliteit van Natura 2000 gebieden in Nederland te verhogen. Dit LIFE project is specifiek bedoeld voor het gebied direct grenzend aan het Natura 2000 gebied. Je bent verantwoordelijk voor een goede sturing en projectmanagement van het project en voor een goede samenwerking en contact met zowel interne als externe partners, waaronder het Wetterskip, Fryske Gea en Staatsbosbeheer. Binnen het LIFE project vallen een aantal deelprojecten, zoals het verbeteren van de waterhuishouding in het overgangsgebied tussen N2000 gebied en de omgeving en het starten van een bewustwordingscampagne bij bewoners en bezoekers over exoten. De deelprojecten worden door collega's uitgevoerd. Een deel van de deelprojecten moet nog gestart worden en jij krijgt hierin een aanjagersrol.

Wat vragen wij
Wat freegje wy

Wij zoeken een projectleider die zowel op inhoud mee kan praten als op het proces de regie pakt. Relatiemanagement is in dit project heel belangrijk. Verder zoeken we iemand die:

 • Kan verbinden, open staat, het gevoel heeft voor andere en tegengestelde belangen, streeft naar win-win en resultaatgericht blijft;
 • In staat is een haalbare planning te maken voor de aanpak en dat weet te vertalen naar concrete stappen. Je zorgt ervoor dat afspraken goed vastgelegd worden;
 • Een relevante WO/HBO opleiding heeft afgerond die gerelateerd is aan het landelijk gebied;
 • Bekend is met projectmatig werken en met gebiedsprocessen;
 • Affiniteit/kennis heeft van natuur en landbouw. Technische kennis wordt geleverd door de specialisten en eventueel via bureaus. Van belang is om de relaties te kunnen leggen en aan te geven wat er nodig is om tot de gewenste resultaten te komen.

Wat bieden wij
Wat biede wy

Werken voor de provincie Fryslân betekent werken in een inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega's en veel ruimte voor jouw eigen inbreng, kennis en expertise. Er is tevens veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. We hebben zo'n 50-60 medewerkers die actief zijn op gebiedsontwikkeling en bieden hen trainingen aan die gericht zijn op de professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij stemmen de individuele kwaliteiten af op de werkzaamheden.

 1. Wij volgen de CAP (Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Provincies). Afhankelijk van jouw vaardigheden en kennis ligt jouw salaris tussen de € 3598 en € 5119 bruto per maand op basis van 36 uur (salarisschaal 11);
 2. Bovenop jouw salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Jij bepaalt zelf waar je dit voor gaat gebruiken. Met dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld extra verlof kopen, voordelig een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen, lidmaatschappen van vakbonden, bedrijfsfitness betalen, of als extra spaarport gebruiken;
 3. We hebben veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Daarvoor hebben wij een ontwikkelbudget van € 5.000 voor je klaar staan;
 4. Een baan voor 36 uur per week;
 5. Een structurele functie met een mogelijkheid tot vast dienstverband;
 6. Vergoeding woon-werkverkeer. Reis je met de trein? Dan krijg je deze kosten tot een dagmaximum vergoed. Ook voor de fietsers hebben wij een tegemoetkoming. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage, maar zijn de reiskosten voor eigen rekening, tenzij jouw auto 100% elektrisch of op biogas rijdt;
 7. Een informele en persoonlijke werksfeer.

Urenindicatie
Oerenyndikaasje

32-36 uur per week

Schaalindicatie
Skaalyndikaasje

Schaal 11

Startdatum
Startdatum

Zo spoedig mogelijk. We gaan een overeenkomst voor een jaar met elkaar aan. En bevalt het van beide goed? Dan ligt een vaste aanstelling in het verschiet.

Einddatum
Eindatum

1 januari 2023

Reageren kan tot en met 2 februari 2022.

Solliciteer

Meer informatie/ interesse
Mear ynformaasje/ Ynteresse

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:

Sanne van Doorn, poolmanager
06 - 27 89 08 17
s.vandoorn@fryslan.frl

Voor informatie over de sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij:

Ellen Kools, HR adviseur
06 - 46 99 42 93
e.kools@fryslan.frl 

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moaie wen- wurk- en leefomjouwing. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe.

Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.