Naam van de functie
Namme fan de funksje

Projectleider gebiedsontwikkeling

Inhoud van de functie
Ynhâld fan de funksje

Wij zoeken projectleiders die enthousiast worden van gebiedsontwikkelingsprojecten en graag werken voor de provincie. De komende tijd komen veel nieuwe opdrachten naar ons toe, op het gebied van natuur, stikstof, infrastructuur, water, verduurzaming etc. Concrete gebiedsontwikkelingsprojecten die spelen zijn oa: Waddenkust, Dongeradelen , Nationaal Programma Landelijk Gebied en Veenweide. 

De veranderende rol van de provincie vraagt dat we steeds op zoek zijn naar innovatieve en creatieve werkwijzen om dit samen op te pakken. Je werkt in een multidisciplinair team. Als projectleider weet je de betrokken partijen - waaronder gemeenten, Wetterskip, belangenorganisaties, natuurverenigingen, terrein beherende organisaties, agrarische en recreatieve ondernemers en soms ook bewoners - te verbinden, inhoudelijk bij elkaar te brengen en zo richting te geven.

Je bent o.a. verantwoordelijk voor het vormgeven van het project, de planning, het projectresultaat, de financiële kaders en de communicatie met/richting eventuele andere belanghebbenden. Daarnaast ben je opdrachtgever richting externe partijen en ben je de spil tussen bestuurders en het projectteam.

Wat vragen wij
Wat freegje wy

Je kent de opgaven in het landelijk gebied, ziet de verbindingen hier tussen en weet hoe je deze praktisch moet vertalen naar meerwaarde voor betrokken partijen en daarmee voor onze opdrachtgevers. Je kan doorpakken en hebt lef om dingen soms anders aan te pakken als de situatie daarom vraagt. Je hebt een open, lerende en communicatieve houding. En ten slotte ben je ondernemend, omgevingsbewust en resultaatgericht.

En verder heb je:

  • minimaal een afgeronde HBO Opleiding, bij voorkeur op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Planologie, Vastgoed of vergelijkbare opleiding;
  • tenminste 5 jaar relevante werkervaring in gebiedsontwikkelingsprojecten;
  • kennis van projectmanagement, analytisch vermogen en uitstekende adviesvaardigheden;
  • goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden en je weet je weg te vinden op bestuurlijk- en directieniveau.

Wat bieden wij
Wat biede wy

Werken voor de provincie Fryslân betekent werken in een inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega's en veel ruimte voor jouw eigen inbreng, kennis en expertise. Er is tevens veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. We hebben zo'n 50-60 medewerkers die actief zijn op gebiedsontwikkeling en bieden hen trainingen aan die gericht zijn op de professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij stemmen de individuele kwaliteiten af op de werkzaamheden.

Urenindicatie
Oereyndikaasje

32-36 uur per week

Schaalindicatie
Skaalyndikaasje

Schaal 11

Startdatum
Startdatum

Z.s.m

Einddatum
Eindatum

Eerst voor een jaar en bij goed functioneren uitzicht op vast.

Meer informatie/ interesse
Mear ynformaasje/ Ynteresse

Neem contact op met Marleen Rademaker, Poolmanager Flexpool, via telefoonnummer 06-46746355 of mail een korte motivatie naar poolsupport@fryslan.frl

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei-inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moai wen-, wurk- en libbensfermidden. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe.

Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.

Dit betreft een interne opdracht. Alleen medewerkers van de provincie Fryslân met een ambtelijke aanstelling worden uitgenodigd om te reageren. Medewerkers die gedetacheerd zijn zoals uitzendkrachten, payrollmedewerkers en stagiair(e)s komen niet in aanmerking voor deze opdracht. Deze reacties  worden dan ook niet in behandeling genomen.