Over de provincie Fryslân
Oer de provinsje Fryslân

Bij de provincie Fryslân kun je het verschil maken en een bijdrage leveren aan de toekomst van de provincie. Je realiseert projecten op het gebied van weg- en waterinfrastructuur, natuur en leefomgeving. Je werkt hierin samen met collega’s met verschillende achtergronden en met externe partijen. Samen zorgen we voor een groen, duurzaam en veilig Fryslân. Nu, maar vooral ook in de toekomst.

Werken bij de provincie Fryslân betekent werken bij een ambitieuze organisatie. Met ruim 1.000 collega’s maken we Fryslân mooi en sterk. Het resultaat voor de Friese samenleving staat voorop en daarnaast staat het werkgeluk van onze medewerkers centraal. Persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, teamwerk en waardering zijn daarbij belangrijk.

We werken in een moderne organisatie waar het resultaat voorop staat en samenwerking vanzelfsprekend is. Dit noemen we opgavengestuurd werken. Op deze manier kunnen we flexibel inspelen op vraagstukken die ontstaan bij inwoners en maatschappelijke organisaties. In de praktijk betekent dit dat je werkt aan verschillende projecten en opgaven.

Inhoud van de functie
Ynhâld fan de funksje

Voor de Technische Pool van de provincie Fryslân zoeken we meerdere Ervaren Projectleiders op het gebied van civiele techniek, grond-, weg- en waterbouw, werktuigbouwkunde of aanverwant, die in staat zijn om multidisciplinaire projecten te leiden. We zoeken collega’s die goed de dialoog kunnen voeren met omgeving, en ook oog hebben voor doelstellingen op het gebied van circulariteit, klimaat, biodiversiteit en energie. Je bent een interessante kandidaat als je vaardig bent in het initiëren, opzetten, leiden én afronden van projecten in het fysiek domein.

Ook als je vanuit een startpositie als Junior-projectleider in enkele jaren kunt doorgroeien naar deze rol, komen we graag met je in gesprek.

Als projectleider in de Technische Pool stel je op basis van een vraag van de opdrachtgever een Plan van Aanpak op. Je richt de projectorganisatie in en zorgt dat de dekking (financieel, rechtmatig) op orde is. De samenstelling en aansturing van je projectteam is een belangrijk onderdeel van je taak. Dit omvat ook het uitbesteden en begeleiden van diensten door derden. Verwacht wordt dat je waar relevant ook grondverwervers en uitvoerders aanstuurt en de provinciale normen bewaakt.

Je bent je bewust van de belangen binnen het project en de daaruit voortvloeiende behoefte van bestuurders, collega’s (in- en extern), burgers en belangenorganisaties om geïnformeerd te blijven en geholpen te worden. Zorgvuldige afronding, oplevering en overdracht van het project richting onze Assetmanagers (beheer en onderhoud) is voor jou vanzelfsprekend.

Jouw verantwoordelijkheidsgevoel is groot, je zet al je kwaliteiten in om het project binnen scope, budget en planning te realiseren. Zo nodig schroom je niet om tijdig te escaleren. Besluitvaardig en communicatief sterk zijn, betekent ook opdrachtgevers en stakeholders tijdig informeren over afwijkingen binnen het project. Je hebt daarom uiteraard je projectadministratie op orde.

De projectleider die wij zoeken draagt - ook op eigen initiatief - bij aan het ontwikkelen van de vakdisciplines en het functioneren van de projectteams. Jouw creativiteit en initiatief worden gewaardeerd. Je bewaakt en ontwikkelt de kwaliteit van onze dienstverlening en de kwaliteit van te leveren producten.

Wat vragen wij
Wat freegje wy

 • HBO+-werk en denkniveau, en ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je bent analytisch sterk, houdt het overzicht en werkt integraal;
 • Je bent van nature een teamspeler;
 • Een pro-actieve houding;
 • Een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, o.a. schrijven van bestuursstukken;
 • Sensitiviteit voor politiek, bestuur en omgeving;
 • Kennis van (moderne) contract- en samenwerkingsvormen.

Ook als je vanuit een startpositie als Junior-projectleider in enkele jaren kunt doorgroeien naar dit profiel, komen we graag met je in gesprek.

Wat bieden wij
Wat biede wy

De Technische Pool realiseert in opdracht voor Fryslân projectmatig en integraal verbeteringen aan de leefomgeving en aan de weg- en waterinfrastructuur. Onze projecten liggen op het vlak van infrastructuur / wegen; kunstwerken - m.n. groot onderhoud en vervanging van bruggen; onderhoud van vaarwegen en wegen; en steeds meer ook op het vlak van natuurherstel en - ontwikkeling, vooral in het kader van de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland, Natura 2000 en KRW-doelstellingen. Denk hierbij aan het uitwerken van inrichtingsplan naar maatregelen naar bestek en raming waarmee een natuurgebied wordt ingericht.

De Pool telt ca. 50 medewerkers op MBO-, HBO- en academisch niveau, met achtergrond in milieukunde, civiele techniek, werktuigbouwkunde en/of elektrotechniek. Zij werken in rollen van o.a. adviseur, projectleider, landmeter, ontwerper, constructeur, toezichthouder en/of directie.

Werken in de Technische Pool van de provincie Fryslân betekent werken in een inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega's en veel ruimte voor eigen inbreng, kennis en expertise. We zijn een deskundig team met een positieve instelling om samen Fryslân mooier te maken.

En verder:

 • Een baan voor 36 uur per week, parttime invulling, met een minimum van 32 uren per week is bespreekbaar;
 • Wij volgen de CAO voor provincies. Afhankelijk van jouw vaardigheden en kennis ligt jouw salaris tussen de €3599,- en € 5120,- bruto per maand op basis van 36 uur (salarisschaal 11);
 • Bovenop jouw salaris ontvang je 22,37% individueel keuzebudget. Jij bepaalt zelf waar je dit voor gaat gebruiken. Met dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld extra verlof kopen, voordelig een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen, lidmaatschappen van vakbonden, bedrijfsfitness betalen of als extra spaarpot gebruiken;
 • We hebben veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Daarvoor hebben wij een ontwikkelbudget van €5.000,- voor je klaar staan;
 • Vergoeding woon-werkverkeer. Reis je met de trein? Dan krijg je deze kosten tot een dagmaximum vergoed. Ook voor de fietsers hebben wij een tegemoetkoming. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage, maar zijn de reiskosten voor eigen rekening.
 • Een informele en persoonlijke werksfeer;

Urenindicatie
Oerenyndikaasje

36 uren per week (fulltime), minder uren is bespreekbaar.

Schaalindicatie
Skaalyndikaasje

De functie is gewaardeerd in schaal 11

Startdatum
Startdatum

Zo spoedig mogelijk.

Einddatum
Eindatum

Niet van toepassing

Meer informatie/ interesse
Mear ynformaasje/ Ynteresse

Wil je meer weten over deze functie, dan kun je contact opnemen met Jan Supèr, manager van de Technische Pool, via 06 - 29 66 16 72 of j.super@fryslan.frl

Contactpersoon vacature: Jan Supèr

Solliciteren kan tot en met 15 september a.s.

Solliciteer

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moaie wen- wurk- en leefomjouwing. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe.

Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.

Medewerkers van de provincie Fryslân met een ambtelijke aanstelling en medewerkers die geen ambtelijke aanstelling bij de provincie Fryslân hebben, maar wel voor de provincie Fryslân werkzaam zijn, zoals gedetacheerden, uitzendkrachten, payrollmedewerkers of stagiaires, kunnen reageren, waarbij er rekening mee gehouden moet worden dat medewerkers met een ambtelijke aanstelling voorrang hebben.