Bent u een organisator die culturele activiteiten programmeert in Fryslân en draagt u hiervoor de financiële eindverantwoordelijkheid? Als u een activiteit wilt organiseren in Fryslân op het gebied van toneel, muziek, theater, literatuur, beeldende kunst, film, dans of erfgoed (of een combinatie van (een van) deze en andere disciplines), kunt u mogelijk subsidie aanvragen voor een bijdrage in de programmeringskosten. Deze regeling is vanaf 15 september 2021 tot en met 15 december 2021 geopend.

Informatie over de subsidieregeling

In de afgelopen anderhalf jaar zijn veel voorstellingen afgezegd of uitgesteld. Ondertussen hebben de culturele instellingen en makers niet stilgezeten, er is hard gewerkt aan nieuw cultureel aanbod. Langzaam komt het culturele leven weer op gang, podia zetten de deuren open en makers zoeken locaties voor hun voorstellingen. Door de huidige coronamaatrelen is er maar een beperkte zaalcapaciteit, daardoor zijn de inkomsten sterk afgenomen en het financiële risico soms (te) groot. Hierdoor zijn podia en makers (soms) nog terughoudend om te programmeren.

Met deze regeling willen wij de cultuursector een extra steuntje in de rug bieden door het financiële risico in de exploitatie te verkleinen. Zodat er volop geprogrammeerd kan worden en er een divers cultureel aanbod is.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die voor 31 december 2022 plaatsvinden.

Als organisator moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: u bent een in Fryslân gevestigde rechtspersoon die is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel die in 2022 tenminste zes culturele activiteiten programmeert op een locatie met een reguliere bezoekerscapaciteit van 25 tot 800 personen.

Let op: vraagt u aan namens een instelling die over meerdere zalen beschikt, en heeft een van die zalen een hogere bezoekerscapaciteit dan 800 bezoekers? Dan bent u uitgesloten van deelname aan deze regeling. Als aanvrager hoeft u overigens niet per se over een eigen zaal of ruimte te beschikken, maar u dient wel verantwoordelijk te zijn voor de programmering en u kunt alleen subsidie krijgen voor het exploitatietekort door programmering.

Subsidiebedrag

U kunt minimaal € 750 en maximaal € 25.000 subsidie aanvragen voor culturele activiteiten. De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van het exploitatietekort. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 300.000.

Wij wijzen u er graag op dat u bij het indienen van een aanvraag de nodige bijlagen en informatie moet aanleveren om te zien of u aan de voorwaarden voldoet. Lees de regeling door en volg het aanvraagformulier goed op. Een belangrijke bijlage betreft een gespecificeerde begroting, waarin u per activiteit laat zien wat de programmeringskosten en verwachte opbrengsten zijn, en wat het verwachte exploitatietekort is. Culturele activiteiten mogen nog niet zijn begonnen op moment van indiening van de aanvraag. Ook dient u bij programmering aandacht te besteden aan de maatregelen rondom het coronavirus.

Let op: aanvragers dienen minimaal zes culturele activiteiten in 2022 te organiseren. Dit staat los van het aantal activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. U kunt aanvragen voor een losse  activiteit of voor een serie van activiteiten in Fryslân.

Waar?

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het  aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

  1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
  2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
  3. Vul de antwoorden in
  4. Print het formulier uit
  5. Onderteken het formulier
  6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
  7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.