Werkt u aan de ontwikkeling van de landbouw en het platteland als landbouwer, grondeigenaar of voor een natuur- en landschapsorganisatie, de overheid of kennisinstelling? Dan kunt u wellicht gebruik maken van een van de subsidies van het Europese Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Inleiding

De landbouw is van grote betekenis voor Fryslân en staat op een kwalitatief hoog niveau. Verdere ontwikkeling is echter gewenst om bij de dragen aan brede welvaart. Het Plattelandsontwikkelings-programma (POP) kan hierin een belangrijke rol spelen. Het POP is al sinds 2000 onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Op basis van het GLB wordt een Nationaal Strategisch Plan (NSP) opgesteld waarvan POP deel uitmaakt. Inmiddels is het vervolgprogramma POP3+ voor 2021 en 2022 gestart. POP3+ richt zich op de volgende thema’s:

 • klimaat;
 • kringlooplandbouw;
 • stikstof;
 • biodiversiteit;
 • bodem, water, natuur en landschap;
 • versterking van innovatie, verduurzaming, kennisontwikkeling en concurrentiekracht;
 • jonge boeren;
 • subsidies van Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale (LEADER): (internationale) samenwerking voor plattelandsontwikkeling.

POP3+ maatregelen

Het POP is onderverdeeld in verschillende maatregelen. De provincie heeft zelf in de hand hoeveel budget er voor een maatregel wordt in gezet. Hierdoor kan iedere provincie het budget zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften en de uitdagingen die er zijn. Binnen POP3+ zijn er 10 maatregelen:

 1. Maatregel: Trainingen, workshops, ondernemers-coaching & demonstraties.
  Periode openstelling: 2021: van 14 juni tot en met 16 september. 2022: Geen
  Informatie: SNN en Overheid.nl
   
 2. Maatregel: Investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen.
  Periode openstelling: 2021: geen. 2022: nog onbekend.
   
 3. Maatregel: Investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van Jonge Landbouwers (JOLA).
  Periode openstelling: Onbekend. Informatie volgt.
   
 4. Maatregel: Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven.
  Periode openstelling: 2021: Geen. 2022: nog onbekend
   
 5. Maatregel: Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap.
  Periode openstelling: 2021: 4 oktober tot en met 8 november. 2022: nog onbekend.
  Informatie: Overheid.nl
   
 6. Maatregel: Niet-productieve investeringen voor water.
  Periode openstelling: 2021: 19 april tot en met 17 juni / 14 mei tot en met 15 juli. 2022: nog onbekend
  Informatie: Overheid.nl, SNN Watermodulatie, SNN Water Regulier en Overheid.nl.
   
 7. Maatregel: Samenwerking voor innovatie.
  Periode openstelling: 2021: 5 juli tot en met 7 oktober. 2022: Geen.
  Informatie: SNN en Overheid.nl.
   
 8. Maatregel: Samenwerking voor innovatie in het kader van Europese Partnerschap voor Innovatie (EIP).
  Periode openstelling: 2021/2022: Geen.
   
 9. Maatregel: LEADER.
  Periode openstelling: 17 mei 2021 tot 31 december 2022.
  Informatie: LEADERSNN Noord-west Fryslân en SNN Noordoost Fryslân.
   
 10. Maatregel: Agrarisch Natuur en Landschapbeheer (ANLb).
  Periode openstelling: 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.
  Informatie: ANLb en Overheid.nl.

Contact

Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) is uw aanspreekpunt

Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) voert voor de drie noordelijke provincies het POP uit. Dit houdt in dat SNN de subsidieaanvragen behandelen en de aanvragers ondersteunen.

Heeft u een vraag met betrekking tot het doen van aan aanvraag voor een bestaande openstelling, neem dan contact op met SNN.

Heeft u een algemene vraag over het GLB, POP3(+), het NSP of de subsidies? Dan kunt u mailen of bellen met de provincie Fryslân via provincie@fryslan.frl / 058 - 292 59 25.