naam kandidaat

voorletters

woonplaats

1

Hamstra

E. (Edou) (v)

Leeuwarden

2

Oosterbaan

C. (Christa) (v)

West-Terschelling

3

Zwart

K.J. (Klaas) (m)

Snakkerburen

4

Stalenburg

W.M. (Jaap) (m)

Heerenveen

5

Olivier

D. (Daan) (m)

Heerenveen

6

Gossen

M.A. (Miriam) (v)

Leeuwarden

7

de Graaf

W.S. (Willem) (m)

Harlingen

8

Terphuis

S. (Sander) (m)

Feanwalden

9

Kostwinner

B. (Bernard) (m)

Hollum

10

Douma

R.I.S. (Sander) (m)

Leeuwarden

11

Vledder

J. (Jan) (m)

Oosterwolde

12

Veldkamp

J.J. (Jan Johannes) (m)

Drachten

13

Rooks

R.T. (Roelof) (m)

Leeuwarden

14

de Voogd

U.C. (Ursula) (v)

Britsum

15

Hofman

J. (Jasmijn) (v)

Workum

16

Majoor

G.L. (Gerlotte) (v)

Sneek

17

Schipper

R.J. (Ron) (m)

Grou

18

Elzinga

M. (Minke) (v)

Wolvega

19

Jellema

W. (Wilfried) (m)

Drachten

20

van der Meer

S.D. (Sippy) (v)

Oosterzee

21

Douma

L. (Laas) (m)

St.-Annaparochle

22

de Jager

W.P. (Wytse Pyt) (m)

Dokkum

23

Flikkema

J. (Jan) (m)

Tersoal

24

de Groot

H.K. (Erik) (m)

Harlingen

25

Dijkstra

J. (Johan) (m)

Joure

26

Stoker

T.G. (Teun) (m)

Heerenveen

27

Speulman

H.K. (Hink) (m)

Buitenpost

28

Pieters

A.M. (Anton) (m)

Drachten

29

Uildriks

J.J. (Jan Jaap) (m)

Leeuwarden

30

van der Schaaf

H. (Hester) (v)

Sneek

31

Konst

W.G.M. (Welmoed) (v)

Harlingen

32

Walrecht

J. (Jan) (m)

Oudehaske

33

Veldhuis

R.K. (Roelof) (m)

Heerenveen

34

Zonneveld

I. (llja) (v)

Schiermonnikoog

35

de Groot

E.V.C. (Erik) (m)

Beetsterzwaag

36

Groninger

R. (Rolie) (m)

Wergea

37

Heida

H.P. (Harke) (m)

Oentsjerk

38

Kloosterman

J. (Jan) (m)

Buitenpost

39

Sijtsma

S. (Sybrig) (v)

Heerenveen

40

Kempenaar

R. (Rommy) (m)

De Westereen

41

Antolovic - Tipuric

M. (Mirka) (v)

Leeuwarden

42

Jager- Wöltgens

M.A.J. (Marian) (v)

Oosterwolde

43

Kuiken

H. (Hein) (m)

Leeuwarden

44

Zoetendal

J.R. (Jelle) (m)

Heerenveen

45

van Maurik

R. (Remco) (m)

Nijeholtpade

46

Janssen

H.A.M. (Hetty) (v)

Leeuwarden

47

Hoogland

D. (Douwe) (m)

Aldtsjerk

48

de Haan

F.G. (Foppe) (m)

Nes

49

de Hoop

H.E. (Habtamu) (m)

Wommels

50

Jacobi

L. (Lutz) (v)

Wergea