Wurkje mei Fryslân is hét economisch pakket van de provincie Fryslân. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst.

Op 6 januari 2016 presenteerde de provincie de beleidsbrief Wurkje mei Fryslân. Hierin staat het economisch beleid voor de komende 4 jaar. Het brede midden- en kleinbedrijf (MKB) staat centraal.

Kansen benutten

Het beleid richt zich op het versterken van de economische cultuur. Er is daarbij specifiek aandacht voor samenwerking tussen bedrijven uit verschillende sectoren en starters. De provincie gaat meer werk maken van acquisitie en benut de kansen die Leeuwarden-Fryslân 2018 biedt. Uit dit beleid vloeit een inzet van ruim € 366 miljoen voor de regionale economie voort.

Vijf actielijnen

Fryslân scoort nog onvoldoende op de pijlers organiserend vermogen, innovatie en export. Dit zijn daarmee de grote uitdagingen voor de regionale economie. Langs vijf actielijnen werkt de provincie hier samen met haar partners aan:

  • Faciliteren en begeleiden van MKB
  • Beschikbaar stellen kapitaal
  • Versterken menselijk kapitaal
  • Vergroten aantrekkelijkheid vestigingsklimaat/acquisitie
  • Versterken branding / Internationaal ondernemen.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: 'Wij zijn trots op ons ondernemersklimaat in Fryslân en zetten in op een verdere versteviging van dit klimaat. Wij willen het MKB in staat stellen te excelleren.'

Lees in de onderzoeksrapportage Wurkgelegenheid Fryslân 2018 meer over de werkgelegenheid in Fryslân. Het rapport vertelt de resultaten van het onderzoek uit 2018 en gaat in op een meerjarige trend van de werkgelegenheid. Lees in de Factsheet Werkgelegenheid Fryslân 2019 meer over deze resultaten.

De Economische Vitaliteitsscan brengt gegevens, trends en beleidsideeën over de regionale economie in beeld. Met feiten en analyses draagt dit rapport bij aan acties om de regionale economie te stimuleren.