Vacature: (Geo)hydroloog met een integrale blik

Inhoud van de functie

We willen dat Fryslân een waterveilige provincie blijft, met gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige (grond)watersystemen die duurzaam gebruikt kunnen worden. De provincie richt zich op de toekomst; we anticiperen in Fryslân tijdig op toenemende zeespiegelstijging, klimaatverandering en bodemdaling. Dat is een forse opgave. Daarbij is voldoende en goed drinkwater van levensbelang voor de inwoners van de provincie Fryslân. Informatie over het waterbeleid van de provincie Fryslân vind je op www.fryslan.frl/whp4.

Binnen het team water geef je hydrologische adviezen ten behoeve van vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen (inclusief drinkwaterwinningen) en voor Warmte Koude Opslag (WKO). Daarnaast adviseer je over vergunningen voor zandwinningen, mijnbouwactiviteiten (zout- en gaswinning) en grootschalige infrastructurele projecten, zoals aanleg aquaducten, tunnels, sluizen, windmolenparken etc. Je hebt een belangrijke adviesfunctie ten aanzien van zowel de landelijke als Friese aanpak klimaatadaptatie, bedoeld om onze provincie in 2050 klimaatbestendig te maken.

Verder werk je mee aan de Friese klimaatatlas in het kader van het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK). Door samen te werken met Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten kunnen kansen worden benut, die de klimaatverandering met zich meebrengt en de provincie Fryslân beter bestand maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming.

Wat vragen wij?

Je bent samen met je collega’s de vraagbaak voor interne en externe vragen op het gebied van het (geo)hydrologie. Wanneer nodig initieer je overleggen met de betrokken partijen. Je weet binnen de wettelijke kaders te kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden. Er liggen sterke dwarsverbanden met de ruimtelijke ordening, natuur en landbouw, en met economische ontwikkeling.

Je kent de context waarin je jouw werk doet, overziet de verschillende belangen en snapt dat jouw adviezen niet alleen inhoudelijk juist moeten zijn, maar ook rekening moeten houden met die diversiteit aan belangen om ze geaccepteerd te krijgen.

Wij zoeken een proactieve collega met aantoonbare ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en relevante werkervaring op het gebied van (geo)hydrologie (HBO-WO niveau). Je hebt actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving, kunt goed samenwerken en bent in staat om gemakkelijk verbinding te maken met collega’s uit andere werkvelden. Verder is het belangrijk om te beschikken over bestuurlijke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht. Een vlotte pen is mooi meegenomen.

Wat bieden wij?

Aanstelling is eerst voor de duur van 2 jaar (met uitzicht op vast). 

Schaal: 11

Voor meer informatie kun je terecht bij Johan Medenblik op tel. 058 - 292 59 66 of neem contact op met poolmanager Judith Swart Ranshuysen via telefoonnummer 058 - 292 55 02.

Uren: 36 - 36

Reageer

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV uiterlijk woensdag 10 juni 2020 via onderstaande link.

Solliciteer

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Pagina opties