Vacature: Economisch adviseur

Inhoud van de functie

Friese ondernemers werken weinig circulair. Graag zouden ze dat meer gaan doen, maar ze weten vaak niet hoe. De provincie kan ondersteunen met kennisdeling en het samenbrengen van partijen. Binnen de opgave Ondernemend Fryslân wil de provincie de komende jaren een aanjaagfunctie vervullen richting circulaire economie. Hiervoor zijn er drie teams: Team MKB, Team Human Capital en Team Europa.

De teams gaan zich de komende jaren binnen de opgave inzetten om het onderwijs en MKB te ondersteunen om de economische structuur en de circulaire gedachtegang in de provincie te verbeteren en te versterken. Een aantal voorbeelden van beoogde effecten zijn voldoende werkgelegenheid in de Provincie Fryslân, toename van internationaal ondernemen/ export, verbeteren van strategische samenwerking en ondersteuning van (bestaande) bedrijvigheid.

Als economisch adviseur ben je verantwoordelijk voor verschillende aspecten binnen de opgave Ondernemend Fryslân. Met de beleidsbrief Economie als vertrekpunt, adviseer je collega’s en bestuur over uiteenlopende economische onderwerpen en ontwikkelingen. Samen met andere in- en externe partijen zorg je dat het vastgesteld beleid wordt uitgevoerd. Je adviseert de verantwoordelijk portefeuillehouder van GS over politiek-bestuurlijke kwesties. Dit doe je in overleg met de opgavemanager.

In het economische domein volgen ontwikkelingen elkaar snel op, waardoor op voorhand niet altijd even concreet is waarover je adviseert. Je fungeert in elk geval als gesprekspartner en adviseur voor je collega’s, maar ook richting overheden, het Friese Bedrijfsleven, noordelijke (onderwijs- en onderzoeks)instellingen en intermediaire organisaties (NOM, KvK, VNO, RVO etc.). Daarnaast ben je de economisch (strategisch) adviseur richting GS en de opgavenraad met betrekking tot economische ontwikkelingen.

Wat vragen wij?

Onze nieuwe economisch adviseur is zeer communicatief en verbindend en moet daarnaast stevig in zijn schoenen staan. Ideaal heeft de adviseur een achtergrond op het gebied van economie en is/blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Wij zoeken een pro-actieve collega met aantoonbare ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling. Tot slot is een vlotte pen, enthousiasme en resultaatgerichtheid essentieel om de functie goed te kunnen vervullen.

Wat bieden wij?

Schaalniveau: 12. 
De einddatum van de opdracht is: 31-12-2021.

Meer informatie: Neem contact op met poolmanager (Judith Swart Ranshuysen) via telefoonnummer (058 - 292 5502). Reageren kan t/m 13 april via de rode knop.

Uren: 32 - 32

Reageer

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je motivatie en C.V. uiterlijk maandag 13 april 2020 via onderstaande rode knop.

Solliciteer

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Pagina opties