Vacature: Brugwachter, Sluiswachter, “Operator” (v19.0361)

Inhoud van de functie

Ben jij de bedienaar die zorgt voor een veilige, vlotte, publieksgerichte doorstroming van het scheepvaart- en wegverkeer?

Bij de provincie Fryslân zijn wij op zoek naar:

 • 16 gecertificeerde Brugwachters, Sluiswachters, “Operators” (formele functiewaarderingsnaam : Bedienaar I) voor het bedienen van Bruggen & Sluizen zowel op locatie als vanuit de Provinciale Centrale Bedienpost. Iedere functie is per 2.1.2020 beschikbaar voor 32 uur.

Vanwege pensionering, en door centralisering van bediening, die inmiddels voor een deel gerealiseerd is, is er structureel behoefte aan vaste medewerkers voor werkzaamheden als “Operator” (brug en sluisbedienaars) bij de afdeling Provinciale Waterstaat binnen het team Brug en sluisbediening (PW-BSB).

We zijn op zoek naar gedreven collega’s met aantoonbare actuele praktijkervaring in het bedienen van Kunstwerken zowel lokaal als op afstand. De provinciale Kunstwerken worden op dit moment zowel lokaal als ook op afstand bediend. In de toekomst zullen nagenoeg alle provinciale Kunstwerken op afstand worden bediend.

Als operator ben je verantwoordelijk voor een veilige, vlotte, publieksgerichte en milieubewuste doorstroming van het scheepvaart- en wegverkeer alsmede de toezichthoudende taken die daarmee annex zijn. Het bedienen van de Kunstwerken gebeurt met of zonder behulp van camera’s (ter plaatse en op afstand) van meerdere complexe of grotere objecten als bruggen, sluizen en vanaf een (centrale) bedienplek of verkeerscentrale. Op deze wijze plan, en coördineer, je de verkeersafwikkeling op weg en water. Je maakt hierbij gebruik van diverse (digitale) systemen. Ook inventariseer je de voor het verkeer risicovolle situaties en zorgt vervolgens voor een veilige en snelle verkeersdoorstroming. Als desondanks toch incidenten of calamiteiten optreden, neem je daarop passende acties en rapporteer je dat volgens de voorgeschreven richtlijnen. Ook kan het beheren van de waterkwantiteit tot jouw takenpakket behoren: het regelen van waterstanden door het bedienen van sluizen/stuwen, gemalen, pompen en spuien zoals deze zijn afgesproken binnen Provinciale Waterstaat en haar bestuurlijke partners.

Je hebt veel contact met anderen; directe collega’s, verkeersleiding en natuurlijk (vaar)weggebruikers. Je wisselt met hen informatie uit over de verkeerssituatie, de verkeersafwikkeling en over de maatregelen die je hebt getroffen. Ook maak je werkafspraken en geef je instructies aan, -en met, verkeersdeelnemers, verkeersleiding en beheerders. Je bent stressbestendig en weet ook in afwijkende-, en incidentsituaties besluitvaardig op te treden. Zo zorg je voor een vlotte, publieksgerichte en milieubewuste doorstroming van het vaar- en wegverkeer. Daarnaast leg je informatie vast over de verkeersafwikkeling in het door jou uitgevoerde objectbeheer. Ook doe je, zo nodig, voorstellen om (werk)procedures en ondersteunende ICT sys-temen op de locatie waar je werkt aan te passen en te verbeteren. Je bent je bewust van de veiligheidsaspecten die onontbeerlijk zijn voor het bedienen van Kunstwerken en laat dat ook zien in houding, gedrag en uitvoering van je werkzaamheden. Zo draag je met jouw kennis en ervaring bij aan de verbetering van de algehele dienstverlening van Provinciale Waterstaat.

Door de verschillen in openingstijden van de verschillende Kunstwerken zal je flexibel ingezet worden volgens een dienstrooster en mogelijk ook in ploegendiensten waarbij meedraaien in nachtdiensten tot de mogelijkheden kan behoren in de toekomst.

Wat vragen wij?

Je bent een doener en een teamspeler waarbij je op een juiste wijze feedback kan geven én ontvangen, hebt kennis en ervaring van, en met, het bedienen van Kunstwerken alsmede ervaring met procedures en communicatiemiddelen binnen het publieke domein. Je bent gewend, en hebt geen bezwaar, om te werken in onregelmatige dienst roosters incluis weekenddiensten. Je bent stressbestendig, bent in staat de hoeveelheid en verscheidenheid van de totale werkbelasting die tijdens het werk soms in pieken op je afkomt, goed in te schatten, te scheiden en in te delen op prioriteit en voorgeschreven werkwijze(n). Daarnaast heb je geen beperkingen ten aanzien van langdurig werken (binnen de gestelde Arbonormen) met monitoren, headset, marifoon en andere, aan de werkzaamheden gelieerde, apparatuur/hulpmiddelen. Je bent gemotiveerd, ambitieus en proactief ingesteld om je bijdrage te leveren aan de centralisering van de te bedienen Kunstwerken. Je hebt een van nature proactieve en dienstverlenende werkhouding waarbij je voorgeschreven protocollen minutieus uitvoert . Daarnaast wil je een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren binnen een veelzijdig en hecht team.

We zoeken kandidaten met de volgende kennis en ervaring:

 • Opleiding mbo4-niveau;
 • Je bent bij voorkeur in bezit van alle vastgestelde modules nautische leerlijnen behorend bij de “top-opleiding Nautische leerlijnen” of gelijkwaardig aan de door jou eventueel al behaalde, vóór oktober 2012, Nautopopleidingen 1,2, en 3;
 • Ruime nautische kennis van het beheergebied (gehele provincie Fryslân) is een must;
 • Praktische beheersing van de Duitse taal; en in het bezit van de module “Nautisch Duits”
 • Kennis van het plannen van verkeersafwikkeling en het beheer en uitvoering ter plaatse en met afstandsbediening;
 • Kennis op het gebied van werken met digitale applicaties voor uitvoering van de werkzaamheden
 • Ervaring met het communiceren met een marifoon en in bezit van een marifooncertificaat;
 • Ruime ervaring in bediening van Kunstwerken, zowel solitair als op afstand, is een must
 • Ruime nautische ervaring is een pré;
 • Rijbewijs B én in bezit van eigen vervoer aangezien de Kunstwerken niet altijd goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer
 • Beheersing van de Friese taal: (je moet het in ieder geval kunnen verstaan).

Wat bieden wij?

Medewerkers worden aangenomen in algemene dienst zonder vaste standplaats, dit middels een arbeidsovereenkomst van 32 u/w op jaarbasis, waarbij medewerkers gemiddeld in het hele jaar tussen de 24-48 uur worden ingeroosterd conform de vastgestelde werktijdenregeling die van toepassing is binnen team PW-BSB (zomers meer werken dan winters). De “operators” zijn tijdens werktijd in uniform gekleed waarbij verwacht wordt dat je dit volgens het vastgestelde kledingvoorschrift ook op de juiste voorgeschreven en representatieve wijze draagt.

Schaal 5 Fuwaprov (min € 1.828,34 – max € 2.611,92 (norm 1-1-20, bruto p/m bij voltijds fte 1,0; 36 u/w)), gemiddelde Onregelmatigheidstoeslag van 12% op basis van max schaal 4. Salaris is exclusief Individudeel Keuze Budget (22,37 %).

32 u/w; gemiddeld 32 u/w op jaarbasis; praktisch gehele jaar ingeroosterd tussen 24-48 uur p/w; zomers meer werken dan winters.

Voor onbepaalde tijd, een proeftijd kan aan de voorwaarden worden toegevoegd (tot max. 1 jaar)

Uren: 32 uur

Reageren

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV uiterlijk zondag 8 december 2019 via onderstaande link.

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot deze vacature kun je contact opnemen met Remco Wahle, 058 - 292 89 04

Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.

Solliciteer

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Pagina opties