Specialistisch adviseur Monumenten

Voor het beleidsveld Monumenten zijn in de uitvoeringsnota Weardefol Fryslân ambities en resultaten geformuleerd voor een vitaal Frysk Eigene omgeving in de mooiste provincie van Nederland. De ambitie is om Fryslân de mooiste provincie te laten blijven. Een provincie met veel cultuurhistorie en erfgoed, een zorgvuldige inpassing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en restauratie en herbestemming van monumenten. De provincie heeft een aantal wettelijke adviestaken ten aanzien van bijvoorbeeld rijksmonumenten, archeologische monumenten en toezicht op gemeenten. Daarnaast voert de provincie autonoom beleid voor restauratie en herbestemming van monumenten door jaarlijks een subsidieregeling vast te stellen en uit te voeren en diverse monumentenorganisaties te ondersteunen. Door de hoge kerkdichtheid vormen kerken één van de speerpunten van het beleid. Verder wil de provincie ca. 10 leerling-bouwplaatsen voor het restauratieambacht te realiseren.

De provincie Fryslân voert dus diverse taken uit op het gebied van monumenten en onroerend erfgoedbeleid. Op dit moment is er onvoldoende capaciteit in het team om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. We zoeken dan ook een specialist op het terrein van monumenten.

Wat ga je concreet doen?

 • Gesprekken voor de aanvang van de restauratie en/of herbestemmingsprojecten voor monumenten waarvoor de provincie subsidie heeft verleend. Het bijwonen van bouw overleggen, en de berekeningen maken voor de subsidiabele restauratiekosten voor de provinciale subsidieregeling monumenten (SUMO). 
 • Advisering voor omgevingsvergunningen m.b.t. monumenten en deelname aan bouwplan overleggen en monumentenspreekuren.
 • Onderzoek en advies naar de verduurzaming van monumenten. 
 • Het adviseren en overleggen over restauratiekwaliteit en restauratieopleidingen. 
 • Advisering over beleidsontwikkeling ten aanzien van dit thema. 
 • Advisering over de provinciale subsidieregeling monumenten (actualiseren, evalueren en openstellingen), monumentenmonitor, beschermde stad- en dorpsgezichten, werelderfgoed, en monumenten in algemene zin. Hierbij verzorg je zelfstandig de PO- en GS-voorbereiding en -stukken en de afstemming hierover met de bestuurder.

Wie zoeken wij?

 • Je bent een ervaren bouwkundige (WO) of iemand met Hbo bouwhistorie, kunsthistoricus of een architectuurhistoricus met ervaring op het terrein van monumenten. 
 • Je hebt kennis van bouwmaterialen en bouwhistorie. Je kunt restauraties en/of herbestemming van monumenten begeleiden. 
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden gezien je in deze functie te maken krijgt van vrijwilligers tot aannemers, architecten en bestuurders. 
 • Bij voorkeur heb je beleidsmatige ervaring of ben je bereid je dit eigen te maken. 
 • Je beschikt over rijbewijs B.

Wat is de plek in de organisatie?

Je werkt binnen het portfolio Grutsk op Fryslân aan de opgave Frysk Kapitaal.

Wat bieden wij?

 • Schaal 11 (€ 3.369 – € 4.814); afhankelijk van relevante kennis en ervaring wordt de exacte salariëring bepaald) 
 • Naast dit salaris ontvang je een persoonlijk ontwikkelbudget en een individueel keuzebudget. Met dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld voordelig een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen, lidmaatschappen van vakbonden, bedrijfsfitness betalen en extra verlof kopen. 
 • 36 uur per week (1 fte) 
 • Twee tijdelijke contracten van een jaar. Het betreffen structurele taken; afhankelijk van hoe de provinciale begroting op het gebied van middelen voor personeel zich tot 2020 ontwikkelt wordt het wellicht mogelijk de tijdelijke aanstelling om te zetten naar een vaste provinciale aanstelling. 
 • Samenwerken in een hecht team in een goede sfeer en collegialiteit. 
 • Als provincie staan wij voor duurzaamheid. Zo is ons gebouw duurzaam. En we vergoeden groen vervoer volledig. Kom je met de trein, bus, fiets of elektrische auto (ook niet alle toch? Dan krijg je een (gedeeltelijke) reiskostenvergoeding

Startdatum

Zo spoedig mogelijk

Reactiedatum

Uiterlijk 26 april

REAGEREN

Meer informatie?

Wil je meer weten of de inhoudelijke werkzaamheden, neem dan contact op met Dolf van Weezel Errens (058 - 292 54 40 / d.vanweezelerrens@fryslan.frl). Voor vragen over procedure kun je terecht bij André van Toly (058 - 292 52 18 / a.h.vantoly@fryslan.frl). 

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.