Senior beleidsadviseur Wonen

Inhoud van de functie

In ons Bestuursakkoord ‘Geluk op 1’ heeft wonen binnen de opgave ‘leefbaar Fryslân’ een prominente plek. Wonen heeft een enorme impact op de leefbaarheid van onze provincie en het welzijn van onze burgers. Wonen is onderdeel van de brede welvaart; het gaat over kwaliteit, beschikbaarheid en duurzaamheid van woningen en inpassing in de fysieke leefomgeving. Vanuit de opgave heb je aanjaagfunctie naar de andere opgaves, externe netwerken, projecten en andere initiatieven. Wonen heeft een sterke verbinding met opgaven als: energietransitie, zorg, gezondheid, sociaal- en maatschappelijke betrokkenheid. De mienskip vraagt om een actievere rol van ons. De provincie Fryslân wordt door andere partijen gevraagd te acteren in en deel te nemen aan projecten, overlegvormen en externe netwerken. Om deze rol waar te maken, zoeken wij voor de opgave ‘leefbaar Fryslân’ naar een stevige inhoudelijk beleidsadviseur Wonen.

Wat en hoe?

In nauwe samenwerking met de afdeling Omgevingszaken, waar de uitvoering ten aanzien van met name onze wettelijke taken op het gebied van wonen plaatsvindt, zorg je voor een duidelijke visie op dit thema vanuit de opgave Leefberens. Je zoekt de verbinding met de andere opgaves en zorgt dat wonen daar goed onder de aandacht wordt gebracht. Vanuit je kennis heb je een aanjaagrol richting andere beleidsterreinen als zorg, brede welvaart, energietransitie en meer. Je volgt de demografische ontwikkelingen en weet dit te vertalen naar een strategische visie op wonen in aansluiting op andere beleidsterreinen. Je denkt in kansen en weet deze door te vertalen naar beleid. Vanuit deze kennis heb je een aanjaagfunctie richting de andere opgaves, maar ook naar externe partijen. Je geeft vorm aan een nieuwe werkwijze, passend bij de netwerkende en participerende overheid. Je helpt Mienskipsinitatieven verder te brengen. Daarbij weet je slimme koppelingen te leggen tussen verschillende partijen, met verschillende belangen en bevoegdheden.

Wat vragen wij?

Als inhoudelijk adviseur wonen ben je volwaardig gesprekpartner voor externe partners (bewonersraad, gemeenten,
woningcorporaties, makelaars, etc.). Jij bent dé inhoudelijke vraagbaak en het Friese gezicht op het thema wonen, en denkt strategisch na over de ontwikkelingen op de woningmarkt vanuit verschillende beleidsinvalshoeken, maar ook vice versa. Het is dus van belang dat je weet hoe de woningmarkt werkt en welke ontwikkelingen er zijn. Jij verzorgt de strategische stukken die op deze onderwerpen nodig zijn en deelt deze strategische visie breed.

We zoeken een stevige persoonlijkheid die:

  • vanuit kennis anderen weten te inspireren;
  • in kansen en verbindingen denkt en dit weet door te vertalen naar beleid;
  • strategisch sterk is;
  • omgevingsbewust en politiek-sensitief is;
  • goed kan adviseren vanuit verschillende invalshoeken;
  • buiten de kaders denkt en overzicht houdt;
  • vakinhoudelijk sterk en communicatief vaardig is en oog heeft voor wat er zich binnen en buiten Fryslân aandient over alles wat met wonen te maken heeft;
  • senioriteit uitstraalt en overtuigingskracht heeft.

Wat bieden wij?

Schaal 12.

Tijdelijke functie van 1 jaar met optie tot verlenging.

Meer informatie: Roelof Zijlstra via telefoonnummer 058 - 292 52 94 of mail naar r.zijlstra@fryslan.frl

Uren: 36

Reageer

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV uiterlijk dinsdag 19 januari 2021 via onderstaande link.

Solliciteer

Aqcuisitie wordt niet op prijs gesteld, delen wel.

Pagina opties