Projectleider/ generiek adviseur Zorg en Welzijn

Hoewel de provincie geen wettelijke taken meer heeft op gebied van zorg en welzijn, zijn we vanuit het bestuursakkoord actief betrokken bij deze thema’s. Via het thema Brede Welvaart proberen we zorg en welzijn te verbinden met de verschillende provinciale opgaven, denk aan economie, infrastructuur, mobiliteit, krimp en wonen. We willen hiermee bijdragen aan de doelstelling om de leefbaarheid in Fryslân op een 8 te houden, in samenwerking met externe partners op dit terrein.

Inhoud van de functie

  • Je ontwikkelt een duidelijke strategische visie op zorg en welzijn, in aansluiting op het bestuursakkoord.
  • Vanuit je kennis heb je een aanjaagrol en zoek je verbinding met de andere opgaven. Je zorgt dat actuele vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn daar onder de aandacht worden gebracht, om zowel intern als extern de verbinding te kunnen maken, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, mobiliteit, innovaties in het MKB, etc.
  • Je bent provinciaal inhoudelijk aanspreekpunt op deze thema's, intern en extern (o.a. voor Fûns lok op 1, sûnens en mienskip).
  • Je bouwt aan duurzame netwerken rondom het sociaal- en zorgdomein en welzijnsorganisaties. Vanuit dit netwerk zorg je voor kennisdeling en samenwerking, jaag je projectontwikkeling en activiteiten aan en creëer je eventueel subsidiemogelijkheden.
  • Samen met de partners bepaal je de agenda van de bestuurlijke adviestafel Seker en Sûn. Bestuurders uit welzijn, onderwijs, zorg, gemeenten en de provincie zijn met elkaar in gesprek over de toekomst van de zorg in Fryslân en de gezamenlijke opdracht daarbinnen. Je maakt voor de gedeputeerde de annotaties en zorgt voor adequate verslaglegging en het bewaken van de gemaakte afspraken.
  • Je bent opdrachtgever en partner binnen de klankbordgroep Bloeizone Fryslân, met HANNN als aanjager/projectleider. De bedoeling van Bloeizone Fryslân is dat door initiatieven van onderop een omgeving ontstaat (bloeizones) die uitdagen tot gezond gedrag. De looptijd van dit project is tot september 2022.
  • Je wordt met name in de uitvoerende werkzaamheden ondersteund door een projectondersteuner.

Wie zoeken wij?

Je bent inhoudelijk aanspreekpunt en volwaardig gesprekspartner voor de thema's Zorg en Welzijn. Je hebt ruime kennis en ervaring over het sociaal domein en de verschillende actoren die hierbij een rol spelen. Je bent thuis in een politiek bestuurlijke omgeving en bent een actieve en bevlogen netwerker. Je blijft overeind in een krachtenveld van verschillende belangen en herkent kansen voor verbinding met de thema's Zorg en Welzijn. Je denkt in kansen en weet anderen te inspireren en te overtuigen om de belangen vanuit zorg en welzijn te verbinden met hun beleidsopgaven. Je bent in staat de interne besluitvormingsprocessen naar opgavenraad en indien nodig GS soepel te laten verlopen. Je hebt HBO+ werk- en denkniveau.

Reageren

Overige informatie

Deze functie betreft 28 uren. Je bent werkzaam in schaalniveau 12. Je start per direct. De opdracht loopt tot en met 31 december 2021, met uitzicht op verlenging. 

Vragen?

Neem contact op met poolmanager Judith Swart Ranshuysen via telefoonnummer 06 46 40 64 79 of mail naar a.j.swartranshuysen@fryslan.frl.

Pagina opties