Onderzoeksanalist Natuurpact

Bij het ondertekenen van het natuurpact heeft de provincie zich verplicht om te voldoen aan monitoring en rapportages over de kwaliteit van de natuur in Friesland.

Hiervoor is een team van beleidsonderzoekers samengesteld, die samen met de collega’s van de opgaven Natuur, Water en Bodem, zorg dragen voor de monitoring.

In verband met het vertrek van 1 collega naar een andere afdeling en de wens van 2 andere collega’s om gebruik te gaan maken van het generatiepact ontstaat er ruimte voor nieuw talent!

Het gaat hier om een langlopende opdracht, die elke drie jaar geëvalueerd gaat worden en op basis van de evaluatie verlengd kan worden.

Wij zoeken

Onderzoeksanalist/beleidsonderzoeker voor monitoring Natuurpact (2 fte – schaal 10)

Wat ga je doen

Er zijn landelijke afspraken gemaakt rondom de monitoring van de natuurkwaliteit in Nederland.

Op dit moment loopt er een Europese aanbesteding voor het verzamelen en aanleveren van data over de natuur. Deze aanbesteding wordt begeleidt door het monitoringsteam van natuur. Als de opdrachten zijn gegund zullen de leveranciers begeleid moeten worden in de uitvoering van de opdrachten en het correct aanleveren van de data in het landelijke databeheersysteem.

Onderwerpen waar de monitoring zich op richt zijn:

 • N2000/ PAS
 • SNL (soorten en beheertypen, beoordelen natuurkwaliteit)
 • ANLB (met extra inzet op weidevogels)
 • Ganzen
 • Begeleiden van de Europese aanbesteding
 • Databasemanagement in relatie tot interprovinciale databasesystemen (zoals Nationale Database Flora en Fauna, Nationale Database Vegetatie- en Habitattypekarteringen) en -waar nodig- inrichten intern databasemanagement voor natuurdata samen met afdeling IV.
 • Analyseren natuurkwaliteit SNL met behulp van ArcGis en de SNL-rekentool
 • Analyseren natuurtrends t.b.v. beheerrapportages Friese N2000-gebieden.
 • Meedenken over het databasemanagement in relatie tot interprovinciale databasesystemen (zoals Nationale Database Flora en Fauna, Nationale Database Vegetatie- en Habitattypekarteringen) en -waar nodig- inrichten intern databasemanagement voor natuurdata samen met afdeling IV.
 • Interpreteren van de natuurkwaliteitsanalyses SNL en N2000 t.b.v de periodieke rapportages.
 • In beeld brengen welke rapportages er opgeleverd moeten worden en wanneer
 • Opstellen en uitvoeren rapportagekalender

Deelname aan de volgende overleg structuren:

 • IPO/BIJ12 - IAWM
 • Noordelijk provinciaal overleg natuurmonitoring
 • Interne afstemming

Deze functie wordt qua taken gesplitst in analyse en in onderzoek.

Wie we zoeken?

Vaardigheden / competenties

 • Vakinhoudelijke vaardigheden, betrokkenheid en belangstelling ten aanzien van natuur, ecologisch functioneren en biodiversiteit.
 • GIS kennis op gebruikersniveau.
 • Analyses maken en opschrijven.
 • Kunnen en/of willen werken met software als ArcGis, SPSS en/of PowerBI.
 • Database management vaardigheden.
 • Gebiedskennis van de natuurgebieden in Friesland.
 • Innovatief vermogen en het gebruik van nieuwe middelen/ technieken (bijv. inzet satellietbeelden voor informatievoorziening).
 • Verbinding aangaan met de afdeling Informatievoorziening en ICT.
 • Abstractieniveau, zoals (1) denken in systemen maar ook welke basis je als ecoloog daarvoor nodig hebt, of (2) wat is met welk dataset nu wel en niet te concluderen?

Wat bieden wij?

 • Schaal 10 (€2.882,25 – 4.117,51 afhankelijk van relevante kennis en ervaring wordt de exacte salariëring bepaald)
 • Naast dit salaris ontvang je een persoonlijk ontwikkelbudget en een individueel keuzebudget. Met dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld voordelig een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen, lidmaatschappen van vakbonden, bedrijfsfitness betalen en extra verlof kopen.
 • 32-36 uur per week (2 fte)
 • Tijdelijk contract voor 2 jaar. Het betreffen structurele taken; afhankelijk van hoe de provinciale begroting zich tot 2020 ontwikkelt wordt het wellicht mogelijk de tijdelijke aanstelling om te zetten naar een vaste provinciale aanstelling.
 • Als provincie staan wij voor duurzaamheid. Zo is ons gebouw duurzaam. En we vergoeden groen vervoer volledig. Kom je met de trein, bus, fiets of elektrische auto? Dan krijg je een (gedeeltelijke) reiskostenvergoeding.

Ingangsdatum: z.s.m.

Reageren

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV uiterlijk vrijdag 26 april 2019.

Reageren

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.