Communicatiestrateeg economie en landbouw

Dit bericht is niet meer actueel

Waarom          

Vanwege het vertrek van twee parttime communicatieadviseurs binnen de provinciale opgaven Economie en Landbouw, zijn wij op zoek naar een fulltime communicatiestrateeg die deze thema’s bedient. Vanuit deze opgaven is er behoefte aan een communicatiestrateeg die verbindt en er niet voor terugdeinst om de handen uit de mouwen te steken.  

Wat     

Je werkt voor de opgave Ondernemend en Energiek Fryslân, waar de opgaven Economie en Landbouw onder vallen. Binnen die opgave werk je in een klein team van communicatieadviseurs en -medewerkers. Bij de opgave Economie ligt de nadruk op de circulaire economische ambitie, Fryslân als MKB-provincie, laagdrempelige regelingen, een goed vestigingsklimaat en een goede aansluiting van het Friese onderwijs op de arbeidsmarkt. Voor de Friese Landbouw gaan we de komende periode de uitdaging aan om het spanningsveld tussen landbouw en andere maatschappelijke wensen te doorbreken. In 2021 stellen we hiervoor een Landbouwagenda op, met de samenwerkingspartners.

Hoe

Het zijn grote economische en maatschappelijke vraagstukken, die deels door de coronacrisis nog meer urgentie en verdieping hebben gekregen. Als communicatiestrateeg voor deze opgaven beweeg jij je voortdurend in een netwerk van overheden, partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners van Fryslân. Met de input van collega’s en samenwerkingspartners zorg jij voor een strategisch communicatiekader voor de komende jaren. In de dagelijkse praktijk signaleer je continu en speel je proactief in op actualiteiten. Het gaat hierbij om signalen vanuit de partners en de samenleving, maar ook om bestuurlijke vraagstukken. Je kijkt naar vernieuwende manieren om te communiceren met de verschillende doelgroepen. Je zoekt de samenwerking met de communicatieadviseurs van betrokken partijen, maar biedt daarbij tegelijkertijd voldoende tegenwicht zodat de belangen van de provincie goed worden bediend. Je stemt de kernboodschappen af met de relevante bestuursadviseur en draagt bij aan de (strategische) profilering van de gedeputeerde.

Intern zoek je de verbinding met de communicatiecollega’s van andere relevante opgaven en zorg je er mede voor dat er ook interne storytelling plaatsvindt. Je maakt de inhoudelijke collega’s bewust van wat de meerwaarde van communicatie kan zijn en neemt hen mee in de communicatiestrategie.

Jouw rol spitst zich verder toe op:

 • Gevraagd en ongevraagd strategisch communicatieadvies binnen de opgave;
 • Communicatieadvies in GS-, PS-stukken, memo’s etc;
 • Communicatie als volwaardig onderdeel mee laten draaien in (beleids)trajecten;
 • Aanspreekpunt voor pers- en mediacontacten (ism perswoordvoerder en bestuursadviseur);
 • Mede coördineren informatiebijeenkomsten of andere evenementen;
 • Advisering, coördinatie en uitwerking communicatiemiddelen.

Wie     

 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in communicatierollen;
 • Je hebt aantoonbare ruime ervaring rondom het werken met externe partners en/of samenwerkingsverbanden;
 • Je bent gewend in een politiek-bestuurlijke context te werken;
 • Je hebt een HBO/WO opleiding Communicatie afgerond;
 • Je kunt uitstekend uit de voeten met sociale media;
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden;
 • Je hebt een adequate beheersing van de Friese taal.

Urenindicatie  

36 uur

Schaalindicatie           

11

Startdatum

December 2020 (in overleg)

Einddatum      

31 december 2022

Opdrachtgever            

Marieke Ferwerda, opgavenregisseur Ondernemend en Energiek Fryslân

Je werkt vanuit de communicatiepool van de provincie. Vanuit de communicatiepool werken alle communicatieadviseurs en -medewerkers aan de verschillende provinciale opgaven.

Uiterste reactiedatum

1 december

Belangstelling?

Reageren

Meer informatie

Neem contact op met Herman Buikema, manager communicatiepool provincie Fryslân, tel. 058 - 292 5949.

Pagina opties