Communicatieadviseur energie

Waarom          

Vanwege het vertrek van een collega, zoeken wij een communicatieadviseur die de opgave Energie bedient. Vanuit deze opgave is er behoefte aan een communicatieadviseur die strategisch sterk is, maar ook uitvoerend een grote bijdrage levert.  

Wat     

Je werkt voor de opgave Ondernemend en Energiek Fryslân, waar de opgave Energie onder valt. Bij de opgave Energie werk je vanuit jouw communicatierol mee aan de doelen voor duurzaam opgewekte energie, minder energieverbruik en een vermindering van CO2-uitstoot. Dit wordt concreet vertaald in de Friese Regionale Energie Strategie (RES) met de gemeenten en Wetterskip Fryslân. De energietransitie is een zeer grote opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang.

Hoe

Als communicatieadviseur beweeg jij je in dit netwerk. Vanuit dit netwerk zorg jij mede voor een herkenbare en toegankelijke communicatie met de verschillende doelgroepen. Je levert hier een strategische bijdrage aan, maar voert ook deels uit. In de dagelijkse praktijk signaleer je continu en speel je proactief in op actualiteiten. Je deinst er niet voor terug om vernieuwende manieren van communicatie te initiëren. Je zoekt de samenwerking met de communicatieadviseurs van betrokken partijen, maar biedt daarbij tegelijkertijd voldoende tegenwicht zodat de belangen van de provincie goed worden bediend. Je stemt de kernboodschappen af met de relevante bestuursadviseur en draagt bij aan de (strategische) profilering van de gedeputeerde. Intern zoek je de verbinding met de communicatiecollega’s van andere opgaven en zorg je er mede voor dat er ook interne storytelling plaatsvindt. Je maakt de inhoudelijke collega’s bewust van wat de meerwaarde van communicatie kan zijn en neemt hen mee in de communicatiestrategie.

Jouw rol spitst zich verder toe op:

 • Gevraagd en ongevraagd communicatieadvies binnen de opgave;
 • Communicatieadvies in GS-, PS-stukken, memo’s etc;
 • Aanspreekpunt voor pers- en mediacontacten (ism perswoordvoerder en bestuursadviseur);
 • Mede coördineren informatiebijeenkomsten of andere evenementen;
 • Advisering, coördinatie en uitwerking communicatiemiddelen.

Wie     

 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in communicatierollen;
 • Je hebt aantoonbare ruime ervaring rondom het werken met externe partners en/of samenwerkingsverbanden;
 • Je bent gewend in een politiek-bestuurlijke context te werken;
 • Je hebt een HBO/WO opleiding Communicatie afgerond;
 • Je kunt uitstekend uit de voeten met sociale media;
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden;
 • Je hebt een adequate beheersing van de Friese taal.

Urenindicatie  

24 uur

Schaalindicatie           

10

Startdatum

December 2020 (in overleg)

Einddatum      

31 december 2022

Opdrachtgever            

Marieke Ferwerda, opgavenregisseur Ondernemend en Energiek Fryslân

Je werkt vanuit de communicatiepool van de provincie. Vanuit de communicatiepool werken alle communicatieadviseurs en -medewerkers aan de verschillende provinciale opgaven.

Uiterste reactiedatum

1 december

Belangstelling?

Reageren 

Meer informatie

Neem contact op met Herman Buikema, manager communicatiepool provincie Fryslân, tel. 058 - 292 5949.

Pagina opties