Beleidsmedewerker Waterkwaliteit

Ben jij degene die zorgt voor schoon water in Fryslan ?

Hoofddoelstelling van het Vierde Provinciaal Waterhuishoudingsplan (2016-2021) is "het hebben en houden van een veilige en bewoonbare provincie en het in stand houden en versterken van gezonde, veerkrachtige watersystemen, zodat een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd".

Er worden daarbij drie beleidsthema’s onderscheiden: waterveiligheid, voldoende water, en schoon water. Verder wordt er gewerkt volgens de principes van integraal beheer van watersysteem en waterketen. Het gaat daarbij om de samenhang tussen de kwaliteit en de kwantiteit van grond- en oppervlaktewater en de relatie met beleidsterreinen als ruimtelijke ordening, natuur, landschap en recreatie.

Het beleidsthema ‘schoon water’ bestaat voor een belangrijk deel uit de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (oppervlaktewater en grondwater). Voor de daaruit voortvloeiende taken zijn we op zoek naar een beleidsmedewerker waterkwaliteit.

Wij zoeken

Beleidsmedewerker Waterkwaliteit (32- 36 uur)

Wat ga je doen

Je regisseert en bewaakt de uitvoering van de maatregelen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water. Verder neem je het initiatief om (met andere stakeholders) tot innovatieve maatregelen te komen die een bijdrage leveren aan de waterkwaliteitsdoelen. Ten slotte lever je een bijdrage aan de herziening van de Europese Kaderrichtlijn Water en breng je de Friese belangen hierin in.

Er zijn ook enkele andere collega’s die aan dit werkveld bijdragen. In dit kleine team ben jij degene die coördineert en bestuurlijke processen leidt.

In ieder geval gaat het om de volgende werkzaamheden:

  • Je bent de adviseur richting opgavenmanager, opgavenregisseur, opgavenraad en GS over ontwikkelingen en vraagstukken op het waterkwaliteit. Hiertoe stel je schriftelijke adviezen op, waaronder PO-notities en GS-stukken. Voor het bestuur (GS) ben je de eerste contactpersoon op dit werkveld.
  • Je zorgt voor de correcte en tijdige beantwoording van statenvragen, waar nodig in samenwerking met collega’s.
  • Je vertegenwoordigt de provincie in IPO verband door onder deel te nemen aan de werkgroep oppervlaktewater/zwemwater.
  • Je vertegenwoordigt de provincie in ambtelijke Noordelijke overleggen.

Wie we zoeken?

Wij zoeken iemand met bijvoorbeeld een afgeronde studie hydrologie of watermanagement. Je hebt enkele jaren ervaring in dit werkveld en bent vertrouwd met bestuurlijke processen. Je bent omgevings- en politiek sensitief. Je hebt daadkracht en doorzettingsmacht. Je bent een netwerker en vindt het leuk om met verschillende partijen en belangen tot een gezamenlijk en gedragen voorstel te komen.

Wat bieden wij?

  • Schaal 11 (€ 3.369,79 – € 4.814,02; afhankelijk van relevante kennis en ervaring wordt de exacte salariëring bepaald)
  • Naast dit salaris ontvang je een persoonlijk ontwikkelbudget en een individueel keuzebudget. Met dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld voordelig een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen, lidmaatschappen van vakbonden, bedrijfsfitness betalen en extra verlof kopen.
  • 32-36 uur per week (1 fte)
  • Tijdelijk contract voor 2 jaar. Het betreffen structurele taken; afhankelijk van hoe de provinciale begroting zich tot 2020 ontwikkelt wordt het wellicht mogelijk de tijdelijke aanstelling om te zetten naar een vaste provinciale aanstelling.
  • Samenwerken in een hecht team in een goede sfeer en collegialiteit.
  • Als provincie staan wij voor duurzaamheid. Zo is ons gebouw duurzaam. En we vergoeden groen vervoer volledig. Kom je met de trein, bus, fiets of elektrische auto? Dan krijg je een (gedeeltelijke) reiskostenvergoeding.

Ingangsdatum functie: z.s.m. (1 juni 2019)

Reageren?

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV uiterlijk vrijdag 26 april 2019.

Reageren

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.