Beleidsmedewerker VTH

Inhoud van de functie

Binnen de afdeling Omgevingszaken zijn we op zoek naar een enthousiaste beleidsmedewerker VTH. Vanuit deze rol werk je nauw samen in een hecht team van professionals die actief zijn in het brede beleidsveld VTH.

Jaarlijks stelt het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân een Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op. Daarmee laat het college aan Provinciale Staten, inwoners, instellingen en bedrijven zien, wat het doet om de doelstellingen uit haar beleidsplannen te realiseren. Evaluatie van de uitvoering in het voorafgaande jaar is daarbij belangrijke input. De structurele coördineerde rol met betrekking tot de interne en externe uitvoering en het actualiseren van beleid door wijzigende wet- en regelgeving is belegd bij de afdeling Omgevingszaken.

Als onze collega ben je goed thuis in wet- en regelgeving op het gebied van de taken voor vergunningen en toezicht, die door (of namens) de provincie worden verricht (WABO, groene wetten, ontgrondingen, bodem etc.). Je maakt je snel dingen eigen en kunt beleid en operationele zaken over en weer zo aan elkaar koppelen. Integraliteit, initiatief nemen en netwerken staan bij jou hoog in het vaandel.

De focus zal daarbij liggen op werkzaamheden die vooral betrekking hebben op de zogenaamde VTH-taken, waaronder het bijdragen aan de beleidscyclus (o.a. bijdragen aan jaarlijks Uitvoeringsprogramma, VTH-beleid en jaarverslag), het periodiek rapporteren over de voortgang en ‘bijzonderheden’, het onderhouden van contacten binnen de provincie en bij de uitvoering van de taken door de FUMO en de ODG, afstemming met externe partijen zoals de provincies Groningen en Drenthe, OM en de Veiligheidsregio en deelname aan landelijke overleggen (waaronder IPO-overleggen). Een dynamisch werkveld, waarbij de aandacht van jou zich op dit moment onder meer zal richten op het opdrachtgeverschap naar de FUMO, energie, circulaire economie en het schone luchtakkoord. Door ontwikkelingen kan verschuiving in de werkzaamheden plaatsvinden en word je mogelijk (ook) ingezet voor andere werkzaamheden op het gebied van VTH. Dit bespreken we uiteraard in het goede gesprek.

Je gaat samenwerken met een aantal collega’s binnen de afdeling Omgevingszaken, die zijn belast met werkzaamheden op het gebied van VTH, waaronder de wettelijke coördinatierol, interbestuurlijk toezicht (IBT), nazorg stortplaatsen, bodem, luchtvaart, Besluit risico zware ongevallen (BRZO), de omgevingsdiensten FUMO en ODG (beiden opdrachtgeversrol) en Externe Veiligheid. De werkzaamheden en het werkveld is divers en dynamisch, waarbij een grote mate van flexibiliteit in zowel denken als handelen wordt gevraagd.

Wat vragen wij?

We willen de functie bij voorkeur fulltime invullen en in aanmerking komen kandidaten met onderstaande competenties:

  • Werken op HBO+ niveau. Een relevante opleiding, kennis en ervaring met de actuele wet- en regelgeving op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) is een pré;
  • Goed kunnen samenwerken;
  • Programmatisch en gestructureerd kunnen werken;
  • Analytisch sterk, goed hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
  • Communicatief goed, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Kunnen werken in een werkveld dat dynamisch en sterk in ontwikkeling is;
  • Inzicht in en sensitiviteit met de processen over bestuurlijke besluitvorming, beleid en uitvoering.

Wat bieden wij?

Schaal 11
Uren: 36 - 36
Deze functie betreft een wettelijke continue taak en daarom is een vaste aanstelling de insteek

Meer informatie/ interesse

Neem contact op met drs. J. (Jelle) Bosma, afdelingshoofd Omgevingszaken, tel 058 - 292 84 88 / 06-12123569

Reageer

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV uiterlijk vrijdag 23 april 2021 via onderstaande link.

Solliciteer

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Pagina opties