Ambassadeurs met oog voor ontwikkeling van Noardwest Fryslân

Streekwurk Fryslân is een samenwerking tussen de provincie Fryslân, de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân. Samen werken we aan een bruisend en toekomstbestendig platteland. Aan de hand van de streekagenda brengen we mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar en ontwikkelen we projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de regio. Dit gaat niet alleen om overheidsprojecten, maar ook om projecten die door inwoners, bedrijven en organisaties worden aangedragen. Zo maken we Friesland sterker en mooier.

We doen dit in vijf gebieden, dichtbij de inwoners. Voor één van deze gebieden, Noardwest Fryslân, zoekt Streekwurk ambassadeurs.

Ambassadeurs met oog voor ontwikkeling van Noardwest Fryslân

Ben jij een betrokken bewoner, ondernemer of bestuurder van een vereniging uit Noardwest Fryslân (De gemeenten Harlingen, Leeuwarden en Waadhoeke)? Wil je meedenken en -werken aan jouw woon- en werkomgeving? Heb je nieuwe ideeën om je gebied te versterken? Word dan ambassadeur bij Streekwurk Noardwest Fryslân!

In Noardwest Fryslân wordt vol enthousiasme ingezet op leefbaarheid en het versterken van de economische veerkracht van het gebied onder het motto: Werk maken van burgerinitiatief! Ondernemers, bewoners en de overheid trekken hierin samen op. Als ambassadeur zie je kansen voor de ontwikkeling van het gebied. Met de andere ambassadeurs neem je plaats in een commissie. Vanuit deze commissie help je in het gebied met het ontwikkelen en begeleiden van projecten die bijdragen aan de regio. Daarnaast adviseer je over het toekennen van de subsidies voor leefbaarheidsprojecten. Je wordt hierbij ondersteund door het projectbureau van Streekwurk. Als streekambassadeur vervul je een functie op vrijwillige basis met een onkosten- en presentievergoeding. Daarnaast investeren we in deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld door het aanbieden van workshops, relevante congressen en bijeenkomsten.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Uitvoeren van de Lokale Ontwikkelingsstrategie van Noardwest Fryslân door het aanjagen van en adviseren over projecten;
 • Afhankelijk van besluitvorming over een nieuwe LEADER-periode het mede opstellen van een nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie;
 • Actief inzetten van het netwerk ten behoeve van ontwikkelingen in het gebied;
 • Ter voorbereiding van vergaderingen het lezen en beoordelen van aanvragen voor Iepen Mienskipsfûns en LEADER-projecten;
 • Het deelnemen aan zo’n 12 commissievergaderingen en een aantal andere relevante bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering, uitwisselingen etc.;
 • Zich actief op de hoogte stellen van sociaal economische ontwikkelingen binnen Noardwest Fryslân;
 • Het waarborgen van integriteit en het vermijden van belangenverstrengeling.

Profiel

 • Woonachtig in Noardwest Fryslân, heeft een netwerk in het gebied en betrokken bij het gebied;
 • Gedegen kennis van het gebied en de sociaal economische structuur ervan;
 • Adviserende vaardigheden en het vermogen om in overleg met de andere ambassadeurs tot een gedegen afweging te komen;
 • Het vermogen subsidieaanvragen en de bijbehorende begrotingen op inhoudelijke kwaliteit te beoordelen;
 • Visie op de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen van het gebied;
 • Kunnen schakelen tussen en omgaan met de verschillen in cultuur, processen en werkwijzen tussen aanvragers en overheid;
 • Gezien de huidige expertise binnen de commissie is een netwerk in het sociale maatschappelijke domein en jongeren domein (projecten) een pré.

Vergoeding

Wij bieden een vergoeding per dagdeel/vergadering, een vergoeding voor voorbereidende werkzaamheden en een reiskostenvergoeding.

Meer informatie of solliciteren?

Neem voor meer informatie tijdens kantooruren contact op met Streekwurk Noardwest Fryslân in Franeker, telefoon 0517 – 38 07 33. Sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief en cv, ontvangen wij graag per e-mail: noardwest@fryslan.frl. Solliciteren kan t/m vrijdag 4 december 2020. Op basis van de ingezonden sollicitaties wordt een selectie gemaakt van kandidaten die wij zullen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Deze gesprekken vinden plaats in week 51.

Streekwurk Noardwest Fryslân: Bynt, bout en brûst

Pagina opties