Ambassadeur voor Regio Zuidwest-Fryslân

Regio Zuidwest-Fryslân (omvat het grondgebied van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren)

De provincie Fryslân heeft met het Iepen Mienskipsfûns (meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns) voor de jaren 2020 - 2023 € 14 miljoen beschikbaar voor mensen met goede ideeën en initiatieven die de leefbaarheid in Fryslân vergroten. Het gaat om projecten en maatschappelijke initiatieven die ervoor zorgen dat men prettig kan wonen en leven in een stad, dorp, wijk of buurt.

Initiatiefnemers in de regio Zuidwest-Fryslân worden bij het opstellen van de projectplannen geholpen door de adviseurs van het projectbureau van Streekwurk in Sneek. Zij werken nauw samen aan de ontwikkeling van het gebied met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân. De projectplannen worden door ambassadeurs, de leden van het adviesplatform, aangejaagd en beoordeeld.

Streekwurk zoekt voor het adviesplatform van de regio Zuidwest-Fryslân nieuwe ambassadeurs!

Ambassadeurs met oog voor ontwikkeling van Zuidwest-Fryslân

In Zuidwest-Fryslân zetten we ons vol enthousiasme in op het versterken van de leefbaarheid in de regio. Ben jij een betrokken bewoner, ondernemer of bestuurder van een vereniging uit Zuidwest-Fryslân? Wil je meedenken en -werken aan jouw woon- en werkomgeving? Neem dan zitting in het adviesplatform bij Streekwurk Zuidwest-Fryslân!

Door als ambassadeur plaats te nemen in het adviesplatform help je mee om de maatschappelijke omgeving in onze regio mooier te maken. Het geeft je bovendien een prachtige inkijk in alle maatschappelijke initiatieven in de regio. Je kunt je netwerk en ervaring inzetten om mensen en projecten te verbinden.

Als lid van het adviesplatform ben je nauw betrokken bij de beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van het Iepen Mienskipsfûns. Zo wordt er 3 keer per jaar een subsidieronde geopend, beoordeelt ieder lid de ingediende aanvragen individueel waarna het adviesplatform bijeen komt om de aanvragen onderling te bespreken en te rangschikken. Op basis van deze rangschikking brengt het adviesplatform een zwaarwegend advies uit aan Gedeputeerde Staten.

Taken en verantwoordelijkheden leden van het adviesplatform

 • Actief benutten van het netwerk ten behoeve van het initiëren van projecten;
 • Verbindingen leggen tussen projecten en initiatiefnemers;
 • Ter voorbereiding van vergaderingen het lezen en beoordelen van aanvragen voor Iepen Mienskipsfûns projecten;
 • Het deelnemen aan ongeveer 10 vergaderingen en bijeenkomsten per jaar (overleggen adviesplatform, pitchavonden, deskundigheidsbevordering, bezoeken projecten etc.);
 • Gedeputeerde Staten adviseren over het bijstellen van de subsidieregeling van het Iepen Mienskipsfûns.

Profiel nieuwe ambassadeur

 • Woonachtig in de regio Zuidwest-Fryslân, heeft een groot netwerk in en is betrokken bij het gebied;
 • Gedegen kennis van het gebied;
 • Adviserende vaardigheden en het vermogen om in overleg met de andere leden van het adviesteam tot een gedegen afweging te komen;
 • Enige ervaring met het werken aan initiatieven uit de gemeenschap;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Gezien de huidige expertise binnen het adviesteam is een netwerk binnen de thema’s cultuur en welzijn, biodiversiteit, natuur/landschap en wonen een pré.

Vergoeding

Als lid van het adviesplatform vervul je een functie op vrijwillige basis. Wij bieden een presentievergoeding per dagdeel/vergadering en een reiskostenvergoeding. Daarnaast investeren we in deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld door het aanbieden van workshops, relevante congressen en bijeenkomsten.

Meer informatie of solliciteren?

Neem voor meer informatie contact op met Dorrit Jorritsma van het projectbureau van Streekwurk in Sneek, telefoon 06 - 46 59 78 21. Sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief en cv, ontvangen wij graag per e-mail: zuidwest@fryslan.frl. Solliciteren kan t/m 23 juni 2021. Op basis van de ingezonden sollicitaties wordt een selectie gemaakt van kandidaten. Deze kandidaten nodigen wij, uiteraard met inachtneming van de corona richtlijnen en in overleg met de sollicitant, uit voor een sollicitatiegesprek. Deze gesprekken vinden plaats in week 26 en 27.

Pagina opties