Fryske taal

Plaatsnamen in Fryslân

Bekijk de lijst met officiële plaatsnamen van de provincie Fryslân.

Opvragen Nederlandse vertalingen

De provincie publiceert stukken in het Fries of het Nederlands. Voor iemand die een Friestalig stuk ontvangt en deze taal niet beheerst, is op aanvraag een Nederlandse vertaling verkrijgbaar. Met het onderstaande formulier kan ook een vertaling van een of meer stukken worden aangevraagd  (Alle velden moeten ingevuld worden. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze hier hebt achtergelaten).

Vertaling aanvragen

De kosten voor een vertaling

Een vertaling is gratis als het:

  • notulen van een vergadering zijn;
  • een vaststelling van voorschriften en/of beleidsregels betreft;
  • gaat om een besluit of een andere handeling.

Onderwijs

De provincie Fryslân stimuleert en subsidieert, zowel Europese en nationale wet- en regelgeving en het gebruik van de Friese taal

link

Wettelijk kader

De Friese taal en cultuur wordt beschermd en bevorderd door verschillende wetten en verdragen op provinciaal, nationaal en Europees niveau

link

Literatuur

Alle inwoners van onze provincie hebben in het dagelijks leven op een of andere manier te maken met meerdere talen

link

Pagina opties