Fryslân inventariseert de animo in de provincie voor de gerichte opkoopregeling van het Rijk. De regeling biedt veehouders gevestigd nabij Natura-2000 gebieden een extra mogelijkheid om te stoppen met hun veehouderij. Aankoop is op basis van vrijwilligheid. Een belangrijke voorwaarde om deel te nemen is dat de veehouder niet ergens anders opnieuw mag beginnen. De provincie vraagt veehouders die belangstelling hebben hun interesse kenbaar te maken bij de provincie.

Belangstelling? Meld het bij de provincie!

Het gaat om een eerste inventarisatie. Het kenbaar maken van belangstelling kan door de aankoopcalculator in te vullen op aankoopcalculator.aerius.nl(externe link) en de uitslag hiervan vóór 17 januari te delen met de provincie door deze te mailen naar stikstof@fryslan.frl. Op basis van de belangstelling die voor de regeling getoond is en het effect van mogelijke aankopen op Natura-2000 gebieden, besluiten Gedeputeerde Staten eind januari of de provincie Fryslân meedoet aan de opkoopregeling van het Rijk. En dus of het mogelijk is een aantal veehouderijen aan te kopen met het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. Wanneer de provincie besluit deel te nemen aan de regeling, wordt over het vervolgproces contact met de belangstellenden die zich gemeld hebben.

Webinar over opkoopregeling

Op 16 en 17 december van 19.30 tot 21.00 uur organiseert de provincie een informerende webinar over de gerichte opkoopregeling. De aanpak stikstof, opkoopregeling en het proces van besluitvorming in de provincie Fryslân worden toegelicht. Het is mogelijk vragen te stellen over de regeling en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het is ook mogelijk om anoniem deel te nemen. Het programma op beide dagen is gelijk.

Deelnemen aan een webinar kan via onderstaande link.

16 december 19.30 – 21.00 uur(externe link) 
17 december 19.30 – 21.00 uur(externe link)
 

Opkoopregeling Rijk

Het Rijk heeft landelijk 350 miljoen beschikbaar gesteld voor de gerichte opkoopregeling. Wanneer provincies in bepaalde gebieden gericht veehouderijen aankopen, daalt in die gebieden de stikstofdepositie. Dat is goed voor de natuur.

In 2021 stelt het Rijk nog een (vrijwillige) stoppersregeling beschikbaar; de landelijke beëindigingsregeling veehouderijen. Voor deze regeling kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders zich te zijner tijd zelf opgeven.