Wanneer dient u ontheffing voor wegenverordening aan te vragen?

Evenementen, wandel- en fietstochten

Als u op provinciale wegen (in principe alleen op erftoegangswegen met bijbehorende bebouwde kommen) evenementen organiseert.

Aanvragen ontheffing wegenverordening - Evenementen, wandel- en fietstochten

Omleidings- en verwijsborden

Aanvragen ontheffing wegenverordening - omleidings- en of verwijsborden

Kabels of leidingen

Aanvragen ontheffing wegenverordening - kabels of leidingen aanleggen/verleggen

Overige activiteiten

Aanvragen ontheffing wegenverordening - overige activiteiten

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een vergunningsaanvraag indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.