Wanneer dient u ontheffing voor wegenverordening aan te vragen?
 

Als u op provinciale wegen (in principe alleen op erftoegangswegen met bijbehorende bebouwde kommen) evenementen organiseert.

Aanvragen

Als u bij provinciale wegen omleidings- en of verwijsborden gaat plaatsen.

Aanvragen

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen of verleggen bij provinciale wegen.

Aanvragen

Als u overige activiteiten wilt doen bij provinciale wegen.

Aanvragen

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een vergunningsaanvraag indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.