Samenvatting

Uw bedrijf kan te maken krijgen met een ongewoon voorval. Bijvoorbeeld een incident binnen uw bedrijf waarbij er milieuschade ontstaat of dreigt te ontstaan. Als de provincie Fryslân u eerder een omgevingsvergunning milieu heeft verleend of als u een milieumelding heeft gedaan, meldt u het ongewone voorval bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

In uw bedrijf kunnen zich ongewone voorvallen voordoen. Dit zijn incidenten, die afwijken van de normale bedrijfsactiviteiten zodat milieuschade buiten het bedrijf ontstaat of dreigt te ontstaan. Bijvoorbeeld branden, explosies, ongevallen of storingen in voorzieningen of in het productieproces.

U neemt dan meteen passende maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen of die zoveel mogelijk te beperken. Ook kijkt u hoe u herhaling kunt voorkomen.

U meldt het ongewone voorval bij de provincie zodat de provincie:

  • mogelijke gevolgen van het voorval op de omgeving van het bedrijf snel in kaart kan brengen;
  • de mogelijke gevolgen kan beperken;
  • door de registratie van ongewone voorvallen een beter inzicht krijgt in processen en installaties binnen bedrijven.

Als er door het voorval direct gevaar is voor de menselijke gezondheid of meteen grote gevolgen voor het milieu zijn, dan legt u uw bedrijf ook geheel of gedeeltelijk stil.

Voorwaarden

U meldt het ongewone voorval bij de provincie als:

  • de provincie Fryslân u een omgevingsvergunning milieu heeft verleend voor uw bedrijf; of
  • als u bij de provincie Fryslân een milieumelding heeft gedaan van het oprichten of veranderen van uw bedrijf.

Aanpak

U meldt het ongewone voorval zo snel mogelijk bij de provincie Fryslân.

Verder geeft u, zodra dit bekend is, gegevens door over:

  • de oorzaken en omstandigheden van het voorval;
  • door het voorval vrijgekomen stoffen;
  • andere gegevens die belangrijk zijn om de milieugevolgen van het voorval te kunnen beoordelen;
  • al genomen of nog te nemen maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, beperken of ongedaan te maken;
  • al genomen of nog te nemen maatregelen om te voorkomen dat het voorval zich weer voordoet.

Formulier ongewone voorvallen invullen(eksterne keppeling)

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum of met de FUMO(eksterne keppeling), zij helpen u graag.

Wet- en regelgeving

Wet milieubeheer(eksterne keppeling)