Met de aanleg van drie onderdoorgangen in de N359 maakt provincie Fryslân de weg veiliger. De onderdoorgangen komen op de kruispunten bij Bolsward-Noord, Burgwerd en Wommels-Noord. Bouwbedrijf BAM Infra Nederland won de ‘Best Value’ aanbesteding en voert de werkzaamheden uit. Vandaag tekende gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder samen met Gertjan Veldkamp, directeur Verwerving bij BAM Infra Regionaal, het contract.

Provinciale Staten en de omgeving drongen aan op het verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruispunten bij Bolsward-Noord, Burgwerd en Wommels-Noord. Na een intensief aanbestedingstraject en grondige voorbereidingen heeft BAM Infra een ontwerp gemaakt voor drie ongelijkvloerse kruisingen in de N359. BAM Infra voert het project uit voor 13 miljoen euro.

De onderdoorgangen maken de weg straks veiliger voor zowel auto- als fietsverkeer. De snelheid op kruispunten gaat weer naar 100 kilometer per uur. Dat bevordert de doorstroming van het verkeer. Voor fietsers komt er een apart fietspad in de onderdoorgang, zodat ze veilig en ongehinderd onder de weg door kunnen rijden.

,,Het is belangrijk dat onze provinciale wegen zo veilig mogelijk zijn”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. ,,Met dit project zetten we daarin een belangrijke stap. Fijn ook dat we in deze tijd, waarin ook bouwbedrijven het niet gemakkelijk hebben, een aannemer hebben kunnen vinden die dit werk wil doen.”

,,Dit project laat zien waar we als BAM Infra Regionaal goed in zijn: een weg aanleggen die veiliger, sneller en ook duurzaam is. Want we hergebruiken maar liefst 98 procent van het materiaal’’, aldus Gertjan Veldkamp. ,,Samen met provincie Fryslân zorgen we ervoor dat de N359 weer toekomstbestendig is.”

Hinder beperken

Om de hinder voor het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, worden er tijdelijke bypasses en tijdelijke rotondes aangelegd. Zo kunnen (vracht)auto’s, landbouwvoertuigen en fietsers veilig langs de werkzaamheden rijden. Verkeer hoeft niet om te rijden, met uitzondering van enkele weekendafsluitingen vanwege het aanleggen of verwijderen van de bypasses.

Als alles volgens planning verloopt, starten de eerste werkzaamheden in februari 2023 aan het kruispunt bij Bolsward. Uiterlijk juli 2025 is het werk klaar.