Inno-Quarter is een interregionaal samenwerkingsproject die voor een versnelling van innovaties moet zorgen.

Thinking Growth: ondersteuning van de groei in de economieën van Noordzee Regio

Inno-Quarter biedt een nieuwe manier om innovatieprocessen en kosteneffectiviteit van start-ups te verbeteren. Inno-Quarter helpt bij het zoeken naar fondsen om prototypes om te zetten naar duurzame commercialisatie.

Project Partners

  • Provinsje Fryslân (NL)
  • NHL Stenden (NL)
  • Welcome to the Village (NL)
  • Nordic Surfers (SE)
  • Hogeschool West-Vlaanderen (BE)
  • Aalborg Universitet (DK)
  • Worldperfect (DK)
  • Region Halland (SE)
  • University of Bremen, Lemex  (DE)
  • Moin Startup Camp (DE)

Budget: €3.271.217, ERDF contribution €1.635.609
Runs from: 16 June 2017 to 30 June 2021

Policy area: Thinking Growth (priority 1): Supporting growth in North Sea Region economies

Inno-Quarter (IQ) provides a new way to short track innovation processes and improve the cost-effectiveness of start-up support mechanisms and redirect funds towards sustainable commercialisation of more innovations.

More information:

1. northsearegion.eu/inno-quarter(externe link)
2. innoquarter.eu (externe link)